Lý lịch tóm tắt của 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tối ngày 30-1, Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu lý lịch trích ngang sơ lược của 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII (xếp theo thứ tự ABC):

https://daihoidang.vn/ly-lich-tom-tat-cua-200-uy-vien-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiii/1695.vnp

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất