Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương


Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (3-2021). Ảnh: TL.

Những kết quả tích cực

Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức học tập, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của BCH Trung ương về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 2-11-2016 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn khóa; Kế hoạch số 29-KH/ĐUK ngày 13-1-2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, các đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được các cấp ủy đảng trong Khối coi trọng, gắn với kiểm tra, giám sát chuyên đề, định kỳ đối với tổ chức đảng, tập thể cấp ủy và bí thư cấp ủy của các đảng ủy trực thuộc; đồng thời đôn đốc việc xây dựng và thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên. Nhờ vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Nhiều phong trào, hoạt động thiết thực học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã được các đơn vị trong Khối tổ chức như thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; các phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội... Tiêu biểu như: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam với phong trào “ôn lý thuyết, luyện tay nghề thi đạt danh hiệu thợ giỏi”, thu hút 2.432 cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Tập đoàn Điện lực Việt Nam với phong trào thi đua thực hiện mục tiêu đưa điện lưới quốc gia về tới 99,96% số xã; 98,85% số hộ dân nông thôn, bảo đảm cấp điện cho 10/12 huyện đảo. Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam với phong trào “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trong hoạt động tác nghiệp” đã trả lại khách hàng 14.862 khoản tiền thừa với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có 1.186 ý tưởng, trong đó 708 ý tưởng được áp dụng vào thực tế, làm lợi 112 tỷ đồng. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với phong trào “sáng kiến, tiết kiệm” đã tiết kiệm các chi phí với tổng giá trị 3.837 tỷ đồng. Tổng Công ty Thép Việt Nam với phong trào “Nhà máy công viên” đã có 866 sáng kiến, làm lợi 157 tỷ đồng. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam với phong trào thi đua “Bảo đảm máy tốt, lái tàu an toàn, đúng giờ, tiết kiệm nhiên liệu” với 330 sáng kiến, trong đó 258 sáng kiến được áp dụng; 35 công trình phần việc đã được hoàn thành với tổng kinh phí là 36 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức cuộc thi tìm hiểu online về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của 27.285 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam với phong trào thi đua “lao động sáng tạo” đã có 125 sáng kiến, làm lợi trên 17,5 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí vật tư trên 45 tỷ đồng. Tổng Công ty Bưu điện phát hành Bộ tem đặc biệt “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và bộ lịch “Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam”…

Qua các phong trào, hoạt động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu được các cấp uỷ biểu dương, khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có 32 tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối được tặng Cờ; 406 đảng viên có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối; 431 đồng chí được nhận “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” và 1.226 lượt tập thể, cá nhân được Đảng ủy Khối khen thưởng về thành tích công tác.

Lãnh đạo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (4-2021). Ảnh: Vũ Mạnh.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tự giác rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức công dân, đạo đức công vụ rong đơn vị công tác và nơi cư trú. Các cấp ủy, chi bộ chú trọng giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, quan hệ cộng đồng, gia đình, xã hội. Hằng năm, 100% đảng viên có bản cam kết và được chi bộ đánh giá về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; thực hiện việc giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Đảng ủy Khối luôn chú trọng thực hiện quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trong đó cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Một trong những nội dung cụ thể là phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong kiềm chế, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tham gia xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các đơn vị, đặc biệt là các yếu kém trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và đầu tư. Đơn cử như cách làm của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, nhờ tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tập trung giải quyết những dự án khó khăn, thua lỗ hoặc chậm trễ, kéo dài, nên thời gian qua nhiều dự án đã có chuyển biến tích cực. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo tập trung giải quyết, xử lý các tồn tại trong sản xuất - kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện để đưa vào vận hành nhiều dự án quan trọng. Nhờ đó góp phần nâng cao năng lực hạ tầng cung cấp điện, đồng thời tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ mới để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điện. Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục các sai phạm, khuyết điểm ngay sau khi có Thông báo số 448 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đã tiến hành kỷ luật nghiêm minh về đảng và chuyên môn đối với tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm. Kết quả, qua 2 năm (2018-2020) đã cơ bản khắc phục xong các sai phạm, khuyết điểm...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng về đạo đức tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương còn một số hạn chế: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số tổ chức đảng, cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở chưa thật đầy đủ về việc học tập, quán triệt, nghiên cứu, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương. Công tác giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống và các phong trào thi đua ở một số cấp ủy chưa thực sự sáng tạo, đổi mới và có sức lan tỏa sâu rộng. Một số cấp uỷ còn lúng túng hoặc chủ quan trong việc tự nhận diện và xử lý biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể cấp ủy, đánh giá cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy còn hình thức, kết quả đánh giá chưa phản ánh đúng thực chất. Một số TCCSĐ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng…

Một số giải pháp 

Để thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025): “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, đặc biệt trong thời gian tới cần chú trọng công tác xây dựng Đảng về đạo đức theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cụ thể cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển của Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Hai là, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Khối và các đảng bộ trực thuộc cần đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử cho phù hợp trong công việc hằng ngày. Tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng để cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, danh vọng, tiền tài đúng theo lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói:“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” ; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ đơn vị. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, cán bộ, đảng viên thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. 

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, nhất là người đứng đầu các cấp. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải gương mẫu về đạo đức, lối sống; gương mẫu, trong sáng về lời nói, việc làm hằng ngày, nói ít làm nhiều, nói đi đôi với làm; chỉnh đốn phương pháp, tác phong công tác để làm gương cho cán bộ, đảng viên noi theo. Thực hành "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" trong mọi hoạt động công tác và sinh hoạt. Có như vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống mới đạt hiệu quả thiết thực như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong thực hiện các quy định nêu gương.

Bốn là, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc trong từng đơn vị nhằm phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện tốt văn hoá trong các đơn vị. Thực hiện công khai, minh bạch, cải cách hành chính; xây dựng cơ chế, quy trình giám sát, kiểm tra về thực hành chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 

Cùng với những giải pháp trên, Đảng ủy Khối và cấp ủy các đơn vị trực thuộc cần đẩy mạnh xây dựng văn hoá trong chính trị và phát triển kinh tế, làm cho các giá trị văn hoá thấm sâu vào mọi hoạt động của Đảng bộ, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với chủ nghĩa cá nhân. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi văn hóa. Kịp thời cổ vũ, biểu dương, tôn vinh các gương sáng đạo đức, tạo ảnh hưởng lan toả trong Đảng bộ Khối, trong doanh nghiệp, đơn vị và xã hội.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất