Hai bài thơ chúc Tết năm Thìn của Hồ Chủ Tịch

Xuân Nhâm Thìn (năm 1952):

Những vần thơ giản dị như đang truyền đến toàn dân sức sống, lòng tin và niềm vui của mùa xuân:

“Xuân này, Xuân năm Thìn

Kháng chiến vừa sáu năm
Trường kỳ và gian khổ
Chiến thắng trăm phần trăm
Chiến sĩ thi giết giặc
Đồng bào thi tăng gia
Năm mới thi đua mới  
Thắng lợi ắt về ta
Mấy câu thành thật nôm na
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng Xuân”.

Xuân  Nhâm Thìn 1952             
Hồ Chí Minh (1)  


Lúc này, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân cả nước đã trải qua được sáu năm gian khổ và đã thu được nhiều thắng lợi to lớn. Với hai chiến dịch Hòa Bình (mùa xuân), Tây Bắc (mùa đông), quân ta áp đảo quân Pháp, giữ vững và phát triển mạnh thế chủ động chiến lược. Bác Hồ  với vai trò một vị tổng chỉ huy tối cao đã thấy trước cuộc chiến sẽ trăm phần trăm thắng lợi. Bác đã hô hào đồng bào và chiến sĩ hãy tích cực thi đua nhiều hơn nữa, mỗi người làm tròn nhiệm vụ của mình để góp phần vẻ vang  trong cuộc đại thắng của dân tộc.


Năm 1952 là năm khởi đầu cho giai đoạn chuyển tiếp chiến lược, chuẩn bị cho công cuộc “tổng phản công” trên khắp các mặt trận. Toàn quân và toàn dân dốc sức tổng lực hướng về tiền tuyến, mở chiến dịch Đông Xuân 1953-1954 và đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954 chấn động địa cầu, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ  trên đất nước Việt Nam, mở ra phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa bị áp bức trên toàn thế giới.  


Xuân Giáp Thìn (năm 1964):

Sau vòng quay tuần hoàn của 12 con giáp,  Xuân Giáp Thìn là thời điểm năm thứ tư của thời kỳ miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Cách mạng nước ta có nhiệm vụ vừa xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa phải chống Mỹ cứu nước ở Miền Nam. Thư chúc Tết năm 1964 của Bác Hồ nhắn gởi nhân dân như sau:

“Bắc Nam như cội với cành

Anh em ruột thịt đấu tranh một lòng
Rồi đây thống nhất thành công
Bắc Nam ta lại vui chung một nhà
Mấy lời thân ái nôm na
Vừa là  kêu gọi, vừa là  mừng Xuân”.                                                          

Xuân Giáp Thìn 1964                                                                   
Hồ Chí Minh (2)  


Vui Xuân, nhưng Bác Hồ luôn luôn nhắc nhở đồng bào và chiến sĩ cả nước hãy đoàn kết một lòng để thực hiện thành công cuộc kháng chiến cứu nước, thống nhất nước nhà. Bắc Nam sum họp là ước nguyện của cả dân tộc. Ứơc nguyện của người cha già dân tộc, của cả đất nước sau 21 năm đã thành hiện thực. Ngày nay, cả dân tộc ta đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn phấn đấu đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Chúng ta cùng tin tưởng rằng, với những phẩm chất quý báu, với truyền thống tốt đẹp của một dân tộc anh hùng, chúng ta sẽ làm tốt những gì mà sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn…


-----------------

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, tr. 390.
(2) Sách đã dẫn, tập 11, tr.187.

Phản hồi (1)

Trần Việt Thao 26/01/2012

Kính gửi: BBT website XDĐ ! Tôi gửi vài bài thơ " Mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Thìn": Thơ: Mừng xuân Nhâm Thìn. Đổi mới bao năm giục mùa xuân, Mai, đào đua sắc cứ vươn dần, Công trình, nhà máy như măng mọc, Hăng say, sáng tạo vượt gian truân. * Biết ơn Đảng, Bác vì dân nước, Soi dọi đường đi sáng tỏ dần, Phát huy trí lực nên đổi mới, Dân giàu, nước mạnh mãi muôn xuân ./. Xuân 2012 Trần Việt Thao ( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa). Thơ: Cảm tác xuân Nhâm Thìn. Tám hai năm ấy vượt gian truân, Tìm đường cứu nước, cứu nhân dân, Thoát cảnh lầm than, đời nô lệ; Giành lại nước nhà, dựng mùa xuân. * Ơn Đảng, Bác Hồ đem tài trí, Vì nước, vì dân nặng nghĩa nhân; Kiên trung tranh đấu, xây dựng nước, Dân giàu, nước mạnh bởi vì dân ./. Xuân 2012 Trần Việt Thao ( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa). Thơ: Ý Đảng- lòng dân hóa mùa xuân. Tám hai năm ấy vượt chông gai, Chiến đấu, hy sinh dựng tương lai, Nước nhà độc lập, dân no ấm, Đảng đã vì dân, Bác trí tài. * Bác xây dựng Đảng, vì đất nước, Đảng ta ơn Bác, nguyện vì dân, Chiến đấu, dựng xây đều tài trí, Ý Đảng- lòng dân hóa mùa xuân ./. Xuân 2012 Trần Việt Thao ( VP. Tỉnh đoàn Thanh Hóa).

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất