Nêu gương - cách giáo dục thanh niên tốt nhất
Những chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh của Thành đoàn TP Hồ Chí Minh thu hút đông đảo thanh niên tham gia và mang lại hiệu quả về tinh thần, vật chất cho xã hội.

Đau đáu với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã dành cho thanh niên những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt sâu sắc.

Năm nay là tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân và thế hệ trẻ những điều hệ trọng, những việc cần phải làm vì sự nghiệp cách mạng: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng. Người không chỉ quan tâm đến lực lượng đang gánh vác công việc mà còn chăm lo đội ngũ kế cận. Người cũng luôn khẳng định thế hệ trẻ là lớp người kế tục và là tương lai, là tiền đồ tươi sáng của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khuyên nhủ thanh thiếu niên phải ra sức học tập, rèn luyện để tham gia kháng chiến, kiến quốc, gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Trong “Thư gửi thanh niên” vào năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Thanh niên muốn làm người chủ tương lai xứng đáng thì ngay từ bây giờ phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc tích cực để chuẩn bị cho tương lai.

Có thể thấy, từ khi viết tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) đến khi viết bản Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đau đáu đến sự nghiệp giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Có lẽ vì vậy mà Người luôn yêu cầu cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng phải thực sự quan tâm, chăm lo đến thanh thiếu niên; dành mọi ưu tiên và những gì là tốt đẹp nhất, có thể làm được để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh thiếu niên, coi đó là “cái vốn quý nhất” của cách mạng.

Mạnh dạn giao việc để người trẻ gánh vác 

Lý tưởng và khát vọng của thanh niên ở các thời kỳ là khác nhau. Đối với lớp thế hệ cha anh, khát vọng lớn nhất là giành độc lập và thống nhất Tổ quốc. Họ đã làm tròn.

Hiện nay, khát vọng của bao lớp thanh niên là “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Đó là khát vọng vươn lên tiếp cận những giá trị tri thức của nhân loại, khát vọng không chịu đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng; khát vọng “ra biển lớn”…

Tuy nhiên, trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay có những biểu hiện tiêu cực đáng lo ngại. Một bộ phận người trẻ phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng, lười học tập và tu dưỡng đạo đức, sống gấp, thích hưởng thụ, ngại lao động, cổ súy cho những sinh hoạt thiếu lành mạnh hoặc phản văn hóa… Một bộ phận người trẻ sống nay không biết ngày mai, lao vào nghiện ngập, vi phạm pháp luật, thậm chí phản bội lại quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Đặc biệt, một bộ phận người trẻ hiện nay thờ ơ với quyền lợi của đất nước và dân tộc, không quan tâm đến chính trị, không thích vào Đoàn, vào Đảng.

Nguyên nhân “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” đã được mổ xẻ rất nhiều. Trong đó, tình trạng khô cứng trong sinh hoạt Đoàn; tình trạng một bộ phận cán bộ, nhất là những người giữ các chức vụ cao tham ô, tham nhũng, sa ngã và vào tù đã tác động nhiều đến việc xây dựng lý tưởng, hoài bão của thế hệ trẻ. Những người trẻ bao giờ cũng nhìn những người đi trước. Họ xem đó là tấm gương để noi theo và phấn đấu. Điều này đã được chứng thực rất rõ: nhiều người cộng sản năm xưa nói rằng lúc ban đầu họ đi theo cách mạng, theo Đảng nhưng chưa hiểu về Đảng, về cách mạng. Song, họ chứng kiến những con người cộng sản, là người của Đảng sống đẹp và chết hiên ngang vì Tổ quốc và dân tộc, nên tin và đi theo.

Hiện nay, dù muốn hay không cũng phải thấy rằng, những biểu hiện tiêu cực ở một bộ phận thanh niên nêu trên là nguy cơ đe dọa tương lai của họ, làm cản trở sự phát triển theo hướng lành mạnh, tiến bộ và văn minh của đất nước. Các thế lực thù địch cũng khai thác và lợi dụng các biểu hiện tiêu cực trong một bộ phận người trẻ để tìm cách chống phá.

Bởi vậy, hơn bao giờ hết, các cấp ủy Đảng cần thấm nhuần và quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên. Cần tiếp tục quan tâm chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo phát triển toàn diện về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa, sức khỏe, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng - sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích… của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi, mạnh dạn giao những trọng trách để những người trẻ gánh vác… Đó chính là cách chúng ta thực hiện tốt nhất Tư tưởng và những chỉ dạy của Bác Hồ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất