Cà Mau tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng.

Việc bổ sung, cập nhật thông tin, kiến thức phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là quan trọng và cần thiết.

Phát biểu khai mạc tại Lớp bồi dưỡng, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: Mục đích của việc bồi dưỡng là nhằm cập nhật, bổ sung những nghiên cứu mới về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề mới trong chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức mới về khoa học lãnh đạo, quản lý, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội; cập nhật những nội dung mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trang bị, bổ sung một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xây dựng tầm nhìn, tư duy lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng nắm bắt, tổng kết, giải quyết những vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và năng lực điều hành cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Cà Mau.

Nội dung và chương trình bồi dưỡng bảo đảm theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kết hợp với một số vấn đề thực tế đặt ra tại địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Lớp học đầu tiên có 100 học viên, thời gian học từ ngày 19 đến 23-9.

Lớp học đầu tiên có 100 học viên, thời gian học từ ngày 19 đến 23-9.

Học viên được triệu tập là 200 đồng chí, chia thành 2 lớp học và được tổ chức tại Trường Chính trị tỉnh, thời gian mỗi lớp học 5 ngày. Nội dung học gồm 9 chuyên đề đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Khu vực II thống nhất lựa chọn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với tỉnh Cà Mau.

PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, cho rằng lớp tập huấn sẽ giúp học viên cập nhật những vấn đề mới để vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, cho rằng Lớp tập huấn sẽ giúp học viên cập nhật những vấn đề mới để vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại lớp học, PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, cho biết, đây là những vấn đề quan trọng, ở nhiều lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, đến quốc phòng - an ninh, văn hóa, có nhiều nội dung mới, theo kịp tình hình thời sự… mang tính chất gợi mở, định hướng để học viên tiếp tục nghiên cứu, nâng cao nhận thức về mặt lý luận, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, giúp học viên cập nhật những vấn đề mới để vận dụng một cách sáng tạo trong thực tiễn công tác.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất