Lâm Đồng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

6 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch, gồm:

(1) Tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá so sánh 2010), tăng 12,09% (KH 6-7%); (2) Cơ cấu kinh tế: ngành nông - lâm - thủy chiếm 38,62% (KH 39,4-39,8%), ngành công nghiệp xây dựng chiếm 20,38% (KH 20,4-20,6%), ngành dịch vụ chiếm 41% (KH 39,6-40,2%); (3) GRDP bình quân đầu người 77,67 triệu đồng (KH 71,5-73 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 14,24% (KH 6-7%); (4) Tổng thu NSNN trên địa bàn 13.000 tỷ đồng (KH 11.000 tỷ đồng), tăng 18,1%, bằng 118,2% dự toán địa phương;; (5) Tổng kim ngạch xuất khẩu 886,7 triệu USD (KH 815 triệu USD), tăng 27,3% so cùng kỳ; (6) Khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách, tăng 340% so cùng kỳ.

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, thuận lợi; diện tích gieo trồng, năng suất các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực đều tăng so cùng kỳ. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 27-10-2022 về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 27-10-2022 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng phục hồi và tăng trưởng tốt so với cùng kỳ; trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 23.565 tỷ đồng, tăng 15,3%, đạt 110,3% kế hoạch; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 13,2%. Tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết trong hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Hoạt động thương mại và dịch vụ khá sôi động, phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu du lịch trong nước tăng mạnh vào dịp lễ, tết,… Hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống... tăng trưởng mạnh, nhất là nhóm ngành dịch vụ, du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25-7-2022 của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, như: Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022; Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 và chuỗi các sự kiện kèm theo; xúc tiến mở lại một số chuyến bay charter từ Hàn Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xi-a… đến Sân bay Liên Khương (từ tháng 7-2022) nên các hoạt động du lịch được phục hồi nhanh, đạt nhiều kết quả so với các địa phương trong nước; khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách, tăng 340% so cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 27,3%; một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao, như: cà phê nhân tăng 69,6% về lượng và 77,4% về giá trị; rau quả tăng 26,% về lượng và tăng 30,7% về giá trị; hoa tươi các loại tăng 30,3% giá trị; hàng dệt may tăng 47,4% giá trị so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 163,7 triệu USD, giảm 8,5% so cùng kỳ, đạt 88,5% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước là điểm sáng của tỉnh, dự kiến cuối năm 2022, thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 13.000 tỷ đồng, tăng 18,1% so cùng kỳ, bằng 118% dự toán địa phương. Chi ngân sách nhà nước được thực hiện đúng dự toán, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; dành nguồn lực ưu tiên chi đầu tư phát triển, chi cho hoạt động cấp bách, phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng theo đúng quy định.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã đạt được những kết quả tích cực, nằm trong tốp những địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước và được Thủ tướng Chính phủ biểu dương tại Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10-11-2022.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã phân bổ, giao kế hoạch là 6.487,3 tỷ đồng; ước khối lượng thực hiện và phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31-12-2022 đạt trên 95% và đến ngày 31-1-2023 đạt 100% kế hoạch.

Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực như: dự án đường cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) với quy mô chiều dài 66km, tổng mức đầu tư 17.200 tỷ đồng; dự án đường cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương có chiều dài 73,6km, tổng mức đầu tư khoảng 19.520 tỷ đồng, HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp cuối năm 2022 (tổ chức ngày 8 và 9-12-2022) và sẽ khởi công các dự án năm 2023.

Công tác lập quy hoạch đã bám sát yêu cầu về chất lượng và tiến độ do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh yêu cầu; trong đó: Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương và cơ quan, đơn vị liên quan, chuẩn bị trình Hội đồng thẩm định; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ. Đến nay, 100% các đô thị đã có quy hoạch chung xây dựng; đã phê duyệt 4 đồ án quy hoạch vùng huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà).

Năm 2022, toàn tỉnh thu hút được 23 dự án, vốn đăng ký khoảng 19.690 tỷ đồng (trong đó, thu hút được 2 dự án sản xuất điện từ năng lượng gió với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng); nâng tổng số dự án toàn tỉnh lên 977 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 146.052 tỷ đồng. Một số dự án lớn hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2022, như: Tổ hợp Trung tâm Thương mại và Khách sạn Hoàng Đế; Nhà máy Thuỷ điện Đại Bình, tổng vốn đầu tư 1.286 tỷ đồng;...

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện tốt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. An sinh xã hội được chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách đối với người có công, người nghèo, gia đình chính sách… Tình hình lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nghề đạt kế hoạch đề ra. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khác tiếp tục được thực hiện hiệu quả; tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19 được đẩy nhanh.

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 109/111 xã nông thôn mới (xã Liên Srông và Đạ Long, huyện Đam Rông); trong đó, 40 xã nông thôn mới nâng cao và 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu; 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: Đơn Dương, Đức Trọng, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà); 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tình hình quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững, không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự, tội phạm có tổ chức trên địa bàn. Hoàn thành tuyển quân năm 2022 đảm bảo về số lượng và chất lượng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh năm 2022. Tổ chức thực hiện nhiều đợt ra quân tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, “tín dụng đen”, ổ nhóm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, pháo,…

Chào đón mùa xuân mới 2023 đang về trong niềm hân hoan vui tươi, hạnh phúc cùng với những thành tựu đạt được trong năm 2022, đó sẽ là nền tảng, động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng quyết tâm, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất