Phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương
Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể trao đổi với các đoàn viên, thanh niên tại cuộc đối thoại.

Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể trả lời câu hỏi của các đoàn viên, thanh niên tại cuộc đối thoại.

Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cùng 500 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, bí thư, phó bí thư, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, sinh viên các trường đại học, học viện trong Khối và đại diện các đơn vị trong cụm đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn.

Trải qua chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp các thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hy sinh cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước, đó là “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Để hiện thực mục tiêu đó, Đảng ta xác định cùng với việc hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thì “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt” là một trong các đột phá chiến lược cần tập trung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Có thể nói việc xác định đột phá chiến lược này xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước, kế thừa kinh nghiệm của thế giới cũng như truyền thống đã được cha ông ta đúc kết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu”.

Đại diện Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao đổi tại cuộc đối thoại.

Đại diện Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao đổi tại cuộc đối thoại.

Với gần 90.000 đoàn viên, thanh niên đang học tập, lao động, công tác tại các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo cấp Trung ương, trong những năm qua, tuổi trẻ Khối Các cơ quan Trung ương luôn ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình đối với đất nước, với cơ quan, đơn vị; luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, thường xuyên trau dồi về nghiệp vụ chuyên môn, tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ Khối Các cơ quan Trung ương thì bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mỗi cán bộ, công chức trẻ thì cũng luôn cần có sự quan tâm, tạo điều kiện, định hướng thường xuyên của Đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng (thứ hai, trái sang), Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương sau đối thoại.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng (thứ hai, trái sang), Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối tặng hoa đồng chí Nguyễn Văn Thể và đồng chí Nguyễn Ngọc Lương sau đối thoại.

Với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”, các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại tập trung vào các nội dung như: Công tác chỉ đạo của Đảng ủy Khối, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối với lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên hiện nay; định hướng, giải pháp khơi dậy và phát huy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước phát triển hùng cường cho cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên; việc phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành của Đoàn trong nâng cao chất lượng nhân lực trẻ chất lượng cao hiện nay; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu cùng hát vang những lời ca về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cuộc đối thoại.

Các đại biểu cùng hát vang những lời ca về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cuộc đối thoại.

Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng, là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong Khối Các cơ quan Trung ương; qua đó, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong thời gian tới. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Khối, Trung ương Đoàn, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn vì sự phát triển thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất