Thanh niên Vietcombank Sở giao dịch: chú trọng nhiệm vụ kinh doanh ngân hàng điện tử, tạo bước tiến trong chuyển đổi Số

Đảng, Nhà nước ta đã và đang đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi Số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 27-9-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết là: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội”. Các văn kiện quan trọng của Đảng tại Đại hội XIII cho thấy, chuyển đổi Số quốc gia là vấn đề có tính chiến lược trong đường lối phát triển đất nước, là con đường, cách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với ngành Ngân hàng, chuyển đổi Số ngày càng giữ vai trò quan trọng, quyết định đến sự “sống còn”, phát triển của các ngân hàng (theo ThS. Hoàng Thị Lê Hà, Tạp chí Ngân hàng). Ngày 11-5-2021, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để triển khai thực hiện các chương trình, đề án của Chính phủ, Kế hoạch chuyển đổi Số ngành Ngân hàng đã đặt ra các mục tiêu rất cụ thể: Đến năm 2025, 50% các nghiệp vụ ngân hàng được số hóa; 70% giao dịch khách hàng thực hiện trên kênh số; 50% khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng khách hàng cá nhân được số hóa, tự động...

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ và thống nhất ý chí, hành động toàn Ngành để tạo sức mạnh cộng hưởng to lớn giúp ngành Ngân hàng phát triển bền vững trong kỉ nguyên Số, Vietcombank tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong triển khai Chương trình chuyển đổi Số quốc gia và đóng góp tích cực cho sự phát triển nền kinh tế Số Việt Nam. Hiểu được rằng chuyển đổi Số không chỉ là ứng dụng công nghệ mới mà còn là thay đổi trong cách tư duy quản lý điều hành và vận hành, từ năm 2020, Vietcombank đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi Số, Trung tâm ngân hàng Số để hiện thực hóa các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng.

Là chi nhánh hàng đầu trong hệ thống Vietcombank, dưới sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo và định hướng đúng đắn của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Chi nhánh, Vietcombank Sở giao dịch đã kịp thời nắm bắt xu hướng, nhanh chóng thích nghi, tích cực hoàn thành các kế hoạch kinh doanh liên quan đến ngân hàng điện tử để đóng góp vào sự chuyển mình của Vietcombank. Bằng lực lượng cán bộ trẻ là các đoàn viên thanh niên có lợi thế trong việc nắm bắt công nghệ một cách nhanh chóng, thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã tích cực tham gia vào các đợt kiểm thử hệ thống vận hành trên nền tảng ngân hàng lõi mới (Core Banking Signature) từ đầu năm 2020. Thường xuyên đẩy nhanh, đẩy mạnh các chương trình đào tạo nội bộ để cán bộ, nhân viên sớm nắm bắt và vận hành hiệu quả. Không để việc chuyển đổi công nghệ làm ảnh hưởng đến công tác khách hàng mà ngược lại, tận dụng công nghệ giúp ngân hàng dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, Vietcombank Sở giao dịch đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh được giao, nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu “Chi nhánh đặc biệt xuất sắc” của toàn hệ thống Vietcombank.

Trong thời gian vừa qua, những đổi mới, sáng tạo liên tục trong công cuộc chuyển đổi Số của Vietcombank đã giúp mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ hiện đại cho khách hàng trên nền tảng ngân hàng điện tử. Vietcombank đã cho ra mắt các dịch vụ ngân hàng Số được thiết kế chuyên biệt cho từng đối tượng khách hàng như: VCB Digibank dành cho khách hàng cá nhân, VCB DigiBiz dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và hệ thống thanh toán và quản lý dòng tiền VCB CashUp, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý đa tầng, đa phương, phục vụ tổng thể cho cả hệ sinh thái của nhóm khách hàng doanh nghiệp. Chưa dừng lại ở đó, các sản phẩm liên tục được cập nhật thêm các tính năng mới. Là đơn vị kinh doanh, dưới chỉ đạo, phát động thi đua của Đảng ủy, Ban Giám đốc, lực lượng cán bộ, nhân viên, mà phần lớn là các đoàn viên thanh niên của Vietcombank Sở giao dịch đã tập trung đẩy mạnh phát triển chào bán các sản phẩm ngân hàng điện tử tới tất cả các đối tượng khách hàng bán buôn và bán lẻ bằng tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ. Với mục tiêu hoàn thành các kế hoạch kinh doanh được giao về ngân hàng điện tử để trở thành chi nhánh đi đầu trong công tác chuyển đổi Số, Vietcombank Sở giao dịch phát động thi đua thực hiện trong toàn chi nhánh, Đoàn thanh niên cũng đã phát động các đoàn viên trong các chi đoàn ra sức bán hàng, chào sản phẩm hướng tới trải nghiệm khách hàng và mang lại hiệu quả cho khách hàng khi sử dụng. Kết quả cho thấy, chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2023, Vietcombank Sở giao dịch đã hoàn thành vượt 100% kế hoạch. Thống kê cho thấy, tổng số khách hàng đăng ký mới và giao dịch trên kênh Digibank là 38.088 khách hàng, hoàn thành 104% kế hoạch quý III-2023; tổng số lượng khách hàng Digibiz tích lũy đạt 1.907 khách hàng, hoàn thành 130% kế hoạch quý III-2023; tổng số khách hàng bán buôn ngân hàng Số mới giao dịch trên Ib@nking và VCB CashUp đạt 486 khách hàng, hoàn thành 160% kế hoạch quý III-2023. Theo báo cáo tổng kết thi đua của Trụ sở chính, Vietcombank Sở giao dịch đã được trao tặng Giải thưởng Chi nhánh có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển khách hàng bán buôn ngân hàng Số mới trong 6 tháng đầu năm 2023 của toàn hệ thống. 

Bên cạnh hiệu quả kinh tế có thể thống kê được nêu trên, việc đẩy mạnh phát triển khách hàng ngân hàng Số mới đối với cả phân khúc bán lẻ và bán buôn trong chi nhánh đã thể hiện đúng tinh thần thực hiện chuyển đổi Số mạnh mẽ được ban lãnh đạo Vietcombank đặc biệt quan tâm. Bên cạnh đó, với các tiện ích tiên tiến, việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietcombank cũng đã tạo hiệu ứng khách hàng gia tăng doanh số của các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác như: huy động vốn, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, doanh số sử dụng và chi tiêu thẻ… Từ đó, các chỉ tiêu trọng yếu khác của chi nhánh đều được cải thiện, mang lại doanh số và lợi nhuận kinh doanh cho đơn vị trên nhiều lĩnh vực. Với sức trẻ, thanh niên Vietcombank Sở giao dịch nhận thức được đây cũng là cơ hội để các đoàn viên thanh niên ưu tú được trau dồi kiến thức, thể hiện bản thân, phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tiên phong, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Đặc biệt, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề: "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi Số", thanh niên Vietcombank Sở giao dịch đã khẳng định rõ tinh thần tiên phong, đi đầu của đoàn viên, thanh niên trong tham gia chuyển đổi Số. Các chi đoàn đã chủ động cụ thể hóa chuyển đổi Số thành mô hình, giải pháp, công trình, phần việc của đoàn viên thanh niên trong tháng 3, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, tạo mã QR… Thông qua những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đã giúp thông điệp chuyển đổi Số thấm sâu trong mọi hoạt động của tuổi trẻ. Nói cách khác, trong tất cả các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn đều có giải pháp chuyển đổi Số; đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo trong tham gia thực hiện chuyển đổi Số.

Kết quả đó đã đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của Vietcombank. Đến nay, Vietcombank là ngần hàng thương mại đứng đầu về quy mô khách hàng trên kênh số với gần 10 triệu khách thường xuyên giao dịch; 98% giao dịch được thực hiện trên các kênh số; trung bình mỗi ngày xử lý hơn 4 triệu giao dịch với giá trị gần 34.000 tỷ đồng mỗi ngày.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất