Vietcombank đi đầu chuyển đổi số, đồng hành cùng chuyển đổi số quốc gia
Khách hàng sử dụng dịch vụ VCB Digibank. Ảnh: Vietcombank.

Xác định công nghệ và số hóa là yếu tố trọng yếu, then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh nên ngay từ năm 2001, Vietcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên cung ứng dịch vụ số cho khách hàng, với việc triển khai phiên bản Internet Banking cho khách hàng cá nhân và hệ thống VCB-Money cho khách hàng tổ chức.

Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn của sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, Vietcombank đã có những bước đi mạnh mẽ và nhất quán của trong hành trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng xã hội thanh toán không tiền mặt. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã vinh danh Vietcombank là “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu Việt Nam năm 2020 ” với tổng số gần 50 dự án công nghệ thông tin đã và đang triển khai.

Trước hết số hóa hệ thống vận hành nội bộ, Vietcombank đưa vào vận hành hệ thống Core Banking Signature mới, một cơ sở dữ liệu tập trung, mạnh mẽ. Cùng nhiều hệ thống mới như: Phân tích lợi nhuận đa chiều MPA, Quản trị nguồn nhân lực HCM,... và khởi động nhiều dự án chuyển đối, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao năng lực hoạt động và quản trị điều hành theo thông lệ quốc tế như Treasury, ALM/FTP, IFRS9, Basel II, ERP, PCM...

Một trong những niềm tự hào của Vietcombank - dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới, thanh toán đa kênh tích hợp. VCB Digibank được trang bị công nghệ xác thực đăng nhập hiện đại, tích hợp hàng loạt tiện ích như thanh toán vé tàu xe, điện, nước,… Tự hào là một trong những ngân hàng đầu tiên nghiên cứu và phát triển dịch vụ QR rút tiền và thanh toán không cần thẻ vật lí, dự án không chỉ vận dụng sáng tạo linh hoạt định hướng phát triển cách mạng số của Đảng mà còn lại một bước đi kịp thời thích ứng với chủ trương thanh toán không tiếp xúc trong thời kì đại dịch.

Vietcombank nỗ lực kết nối mạng lưới giữa ngân hàng với các đơn vị cung cấp dịch vụ như điện lực, công ty tài chính, bệnh viện, trường học,… nhằm hỗ trợ khách hàng và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ sở dịch vụ công ích này. Vietcombank là ngân hàng đầu tiên triển khai nộp thuế cảng, biển ngay trên thiết bị di động tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là một phần trong quá trình thực hiện Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 8-3-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương mà Vietcombank đã vinh dự được Đảng và Nhà nước giao phó. 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của Đại hội Đảng XIII đã khẳng định: Phát triển chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số là bước đi tất yếu, là bệ phóng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Vietcombank đã chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi số ngân hàng cùng các chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với hơn 300 hành động theo 04 trụ cột là số hoá (Digital), dữ liệu (Data), công nghệ (Technology) và chuyển đổi (Transformation).

Vietcombank tiếp tục triển khai nhiều sản phẩm như VCB CashUp - Hệ thống thanh toán và quản lý dòng tiền hiện đại cho doanh nghiệp lớn, VCB DigiBiz – Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp SME, Dịch vụ tài trợ thương mại trực tuyến qua chương trình VCBCC, Trợ lý ảo VCB Digibot trong hoạt động chăm sóc khách hàng trực tuyến 24/7.

Năm 2023 được xác định là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, là năm bản lề đẩy nhanh kết quả thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời cũng là năm chiến lược thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Vietcombank giữ vững đà tiên phong, tích cực tham gia vào thực hiện các nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

Với sứ mệnh là ngân hàng tiên phong được Chính phủ lựa chọn, Vietcombank phối hợp với Tổng cục Thuế triển khai thành công dịch vụ Thuế điện tử (eTax) trên nền tảng số, qua đó triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử; cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ những thành công và sự uy tín, đơn vị tiếp tục được tin tưởng phối hợp với Bộ Công an, triển khai cung cấp dịch vụ ứng dụng giải pháp M.o.C trên căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho phép người dân sử dụng CCCD để định danh và thực hiện giao dịch qua tài khoản và thẻ tại ngân hàng. 

Vietcombank đã, đang và sẽ tham gia sâu rộng vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Với những nỗ lực không ngừng trong hành trình số hóa, Vietcombank đã gặt hái được những thành công, từng bước hiện thực hóa kế hoạch trở thành ngân hàng số hàng đầu vào năm 2025, thúc đẩy xã hội không tiền mặt tại Việt Nam. Những hành động thiết thực trong hơn hai thập kỷ qua đã nói lên lời cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc thực hiện các chiến lược quốc gia được Đảng vào Nhà nước tin tưởng giao phó. 

Đảng bộ Vietcombank và cán bộ, nhân viên trong hệ thống Ngân hàng quyết tâm tiếp tục nắm vững “chìa khóa vàng” của cách mạng công nghiệp 4.0, đón đầu xu thế công nghệ, hành động quyết liệt, từ đó duy trì tăng trưởng và củng cố vị thế dẫn đầu của Vietcombank, đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ngày 3-6-2020.

2. Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển Chính phủ Điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, Định hướng đến năm 2030” ngày 15-6-2021.

3. Trang tin điện tử Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; https://daihoi13.dangcongsan.vn/cac-ky-dai-hoi/tu-lieu-van-kien/nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang-4676#:~:text=%28%C4%90HXIII%29%20%E2%80%93%20Trang%20tin%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i,%C4%90%E1%BA%A1i%20h%E1%BB%99i%20XIII%20c%E1%BB%A7a%20%C4%90%E1%BA%A3ng.%20%E1%BA%A2nh%3A%20Ph%E1%BA%A1m%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng.

4. Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia; Nhiều nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025 của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã hoàn thành; xem ngày 28-9-2023; https://dx.gov.vn/nhieu-nhiem-vu-giai-phap-den-nam-2025-cua-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-da-hoan-thanh-1691480627803.htm.

5. Anh Minh; 30-12-2021; Vietcombank chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; xem ngày 20-9-2023; https://baochinhphu.vn/vietcombank-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-ngan-hang-102306384.htm.

6. Tâm Anh; 11-4-2023; Dấu ấn của Vietcombank trên hành trình chuyển đổi số; xem ngày 19-9-2023; https://vnexpress.net/dau-an-cua-vietcombank-tren-hanh-trinh-chuyen-doi-so-4591663.html.

7. Trần Thị Mai Khoa; 21-10-2021; Chuyển đổi số - chìa khóa thành công của Vietcombank; xem ngày 21-9-2023;https://thoibaonganhang.vn/chuyen-doi-so-chia-khoa-thanh-cong-cua-vietcombank-120692.html.

8. Vietcombank; 31-3-2021; Báo cáo thường niên 2021.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất