Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2024

 BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

CỤC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

*

Số  57-TB/CĐTBDCB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2024


THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2024

Kính gửi:

- Vụ (Ban) tổ chức cán bộ các bộ, ban, ngành, đoàn thể TW

- Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc TW

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2024, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương với Nhật Bản về “đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược”, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phối hợp với Học viện Chính sách Quốc gia (GRIPS), Nhật Bản tổ chức khóa bồi dưỡng trung hạn năm 2024 về “Nâng cao kỹ năng và kiến thức về lãnh đạo và xây dựng chính sách” trong thời gian khoảng 03 tháng từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024 tại Nhật Bản, cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu

- Trang bị và nâng cao cho cán bộ những thông tin, kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý chiến lược và phát triển chính sách, đồng thời nâng cao kỹ năng hoạch định và nghiên cứu chính sách;

- Xây dựng đề xuất chính sách trong một lĩnh vực cụ thể liên quan đến cải cách hành chính công và cải cách kinh tế của Việt Nam;

- Tạo cơ hội để cán bộ giao lưu hội nhập với học viên quốc tế, qua đó, học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân, nâng cao năng lực giao tiếp, khả năng tham gia một cách chủ động trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu tham gia khóa bồi dưỡng

a. Đối tượng

- Ở các cơ quan Trung ương: Cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương;

- Ở địa phương: Cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương hoặc lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện).

b. Điều kiện, tiêu chuẩn

- Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Thông thạo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết. Cán bộ tham gia chương trình yêu cầu học tập, nghiên cứu và trao đổi trực tiếp bằng tiếng Anh.

- Mỗi ứng viên phải viết đề cương nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực cán bộ đang quản lý. Nêu ra những đề xuất, mục tiêu, khó khăn, giải pháp. Kết quả nghiên cứu có tính đổi mới, tính khả thi để cán bộ áp dụng được vào công việc hiện tại.

- Độ tuổi: Dưới 50 tuổi tính đến thời điểm đi học.

- Không cử cán bộ đang công tác trong quân đội; cán bộ đã tham gia học các khóa bồi dưỡng trung hạn của Đề án 165 trước đây và các khóa bồi dưỡng trung hạn khác do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

c. Chỉ tiêu

- Không giới hạn chỉ tiêu đăng ký cho tất cả các đơn vị.

- Các giáo sư của cơ sở đào tạo tại Nhật Bản sẽ phỏng vấn, chọn 05 cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia khóa học (Dự kiến lịch phỏng vấn trong tháng 7, tháng 8/2024).  

3. Nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy

a. Nội dung chương trình

Chương trình bao gồm những nội dung nghiên cứu chính như sau:

- Kỹ năng hoạt động lãnh đạo, quản lý hiện đại; hoạch định chính sách;

- Các chính sách lớn về kinh tế, chính trị, an ninh, đối ngoại;

- Hội nhập quốc tế; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường;

- Công tác quản lý, điều hành trong lĩnh vực công.

b. Phương pháp giảng dạy

- Học tập trên lớp: tham gia vào các khóa học có sẵn tại trường GRIPS liên quan đến chủ đề nghiên cứu; tham gia vào những bài giảng đặc biệt được thiết kế dành riêng cho các học viên.

- Nghiên cứu để hoàn thiện đề cương: tiến hành nghiên cứu và luyện kỹ năng viết luận; Trình bày bài nghiên cứu.

- Khảo sát thực tế: đến thăm và làm việc tại các cơ quan tại Tokyo; thăm và làm việc các tỉnh có liên quan đến nội dung nghiên cứu.

4. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024;

- Địa điểm: Học viện Chính sách Quốc gia (GRIPS), Tokyo, Nhật Bản.

5. Kinh phí

Toàn bộ kinh phí của khóa học sẽ do phía Nhật Bản chi trả, bao gồm:

- Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Nhật Bản;

- Tiền lưu trú tại Nhật Bản;

- Tiền sinh hoạt phí tại Nhật Bản;

- Tiền đi lại tại Nhật Bản;

- Phí bảo hiểm theo quy định của JICA.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia

- Công văn cử cán bộ đăng ký tham gia khóa học của Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy; Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương (kèm lý lịch trích ngang theo mẫu);

- 01 bản khai lý lịch cán bộ theo mẫu 2C;

- 02 ảnh 4x6, phông nền trắng, áo sẫm màu, mặt sau ghi rõ họ tên, đơn vị công tác;

- 01 bản photo hộ chiếu công vụ (trang có dán ảnh, nếu có);

- Chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực (bản photo TOEFL, IELTS nếu có);

- Application Form (dán ảnh góc trên bên trái, viết hoặc đánh máy bằng tiếng Anh theo mẫu gửi kèm);

Mẫu Đơn đăng ký (Application Form) được đăng trên mục Văn kiện - Tư liệu, trang web của Tạp chí Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương (https://www.xaydungdang.org.vn/van-kien-tu-lieu);

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, các cơ quan, đơn vị thông báo cho cán bộ đăng ký tham gia chương trình và lập danh sách, kèm theo hồ sơ đăng ký của cán bộ gửi về Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.  

Địa chỉ: Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương,

             số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 28/6/2024 (theo dấu bưu điện).

Hồ sơ bản giấy gửi qua bưu điện. Bản mềm, ứng viên trực tiếp gửi qua email dungbk.ccop@gmail.com[1](mỗi ứng viên 01 file scan tất cả các trang của Application Form, TOEFL, IELTS).

Đề nghị các cơ quan, địa phương thông báo đến các ứng viên để chuẩn bị và nộp Hồ sơ đúng thời hạn nêu trên. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Đ/c Hoàng Đăng Quang (để b/c),

- Văn phòng Cục,

- Phòng HTĐTBDNN,

- Lưu VP Cục.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Vũ Thanh Sơn[1] Đồng chí Bùi Kim Dung, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương,

SĐT: 0912521136.

Mẫu Đơn đăng ký.doc 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất