Thư chúc mừng của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Thân ái gửi: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc cả nước! 
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020), thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ và đông đảo bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng trên cả nước lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.
Cách đây tròn 90 năm, ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay. Trải qua các giai đoạn cách mạng, mỗi bước trưởng thành của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đều gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc ta. Trong suốt 90 năm, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, vun đắp nên truyền thống đầy tự hào của Ngành và có những cống hiến quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, uy tín bằng những kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung của Đảng và đất nước. Đội ngũ cán bộ trong toàn Ngành luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Việc tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ đã góp phần xây dựng Đảng ta đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn và ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; viết tiếp những thành tích vào trang vàng lịch sử 90 năm vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong những năm tới, công cuộc đổi mới, phát triển đất nước đứng trước những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải có sự nỗ lực hơn nữa. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất, đã quyết tâm cao rồi phải quyết tâm cao hơn nữa; đã nỗ lực rồi phải nỗ lực lớn hơn nữa; đã quyết liệt rồi cần phải quyết liệt, hiệu quả hơn nữa; đã đổi mới, sáng tạo rồi phải đổi mới, sáng tạo nhiều hơn nữa. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tiếp tục triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là những nội dung, nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục bám sát thực tiễn để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong giai đoạn mới.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới, tôi phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành trong 90 năm qua, với niềm tin son sắt vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước hãy tích cực rèn luyện, phấn đấu, xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một lần nữa, với tình cảm chân thành, quý trọng, tôi xin gửi tới các đồng chí và gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất