Tân Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh
Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất