Ngành BHXH Việt Nam triển khai các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động (tiếp theo)
Người lao động làm thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội TP.HCM.
Thứ nhất, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 516 đơn vị với 94.329 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 634,1 tỷ đồng tại 48/63 tỉnh, thành phố.
 
Thứ hai, xác nhận danh sách cho 984.189 lao động của 33.098 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 62/63 tỉnh, thành phố. Trong đó gồm:

- 748.471 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 30.296 đơn vị.
- 124.772 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 1.788 đơn vị.
- 1.142 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 10 đơn vị.
- 50.981 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 659 đơn vị, được NSDLĐ vay vốn trả lương ngừng việc.
- 37.592 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động) của 190 đơn vị.
- 21.231 NLĐ được NSDLĐ đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 155 đơn vị.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất