Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, hệ thống đã xác thực trên 86,9 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của BHXH Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 117,5 triệu lượt bản ghi thông tin BHXH, BHYT cho CSDL quốc gia về dân cư.

Trên toàn quốc đã có 12.455 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp (đạt 97,27% tổng số cơ sở KCB BHYT), với trên 29,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận gần 50 triệu hồ sơ giao dịch điện tử (chiếm 85% tổng số hồ sơ cả trực tiếp và trực tuyến được tiếp nhận).

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 15.756 thẻ BHYT thông qua dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng Dịch vụ công (DVC) BHXH Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp thành công dịch vụ công (DVC) “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (BHTN)” trên Cổng DVC Quốc gia từ ngày 12-4-2022 và đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 166.512 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận tổng số 484.482 dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ của 1.034 cơ sở KCB trên toàn quốc; 138.146 dữ liệu giấy chứng sinh của 1.055 cơ sở KCB; 1.637 dữ liệu giấy báo tử của 314 cơ sở KCB.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất