Giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11: nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực
Quanh cảnh Hội nghị.

Quanh cảnh Hội nghị.

Kết quả đạt được giữa nhiệm kỳ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương cho biết: Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, mặc dù tình hình thế giới, trong nước có nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để sớm khống chế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, ổn định tình hình địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hằng năm.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, tình hình kinh tế ổn định, tăng trưởng; các lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đều đạt kết quả tốt.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định; trong điều kiện khó khăn vẫn thu hút được vốn đầu tư nước ngoài và duy trì hoạt động xuất khẩu. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước; tổng thu ngân sách đảm bảo kế hoạch, chỉ tiêu được giao và tăng hằng năm theo tỷ lệ tương ứng để tạo nguồn lực chi cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, làng thông minh, thành phố thông minh, phát triển khoa học - công nghệ gắn với chuyển đổi số, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, quản lý đô thị, xây dựng được tập trung chỉ đạo triển khai và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Chỉ đạo ban hành các chính sách đặc thù của địa phương để phát triển, nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, sản xuất - kinh doanh được triển khai hiệu quả. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, phối hợp với các tỉnh, thành phố trong vùng Đông Nam Bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và khởi công một số dự án công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng; tham gia tích cực các nhiệm vụ do Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ phân công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, lĩnh vực văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư; giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Bình Dương những năm qua đứng thứ hạng cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, chú trọng, nhất là chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp và huy động sự hỗ trợ của các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước để nhanh chóng khống chế dịch bệnh Covid-19, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân; các chính sách về an sinh xã hội, hỗ trợ người có công và người có hoàn cảnh khó khăn trước, trong và sau đại dịch được triển khai thực hiện sâu rộng, kịp thời “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Quan tâm, chỉ đạo dành quỹ đất đô thị để xây dựng các khuôn viên, hoa viên, các trung tâm vui chơi giải trí cho người dân, thể thao thành tích cao tiếp tục phát triển, đạt được thứ hạng cao trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Công tác quốc phòng, an ninh, quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ và ổn định. Hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện, cả về đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được chú trọng. Dân chủ trong Đảng tiếp tục được mở rộng, công tác tự phê bình và phê bình có nhiều chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được triển khai nghiêm túc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với tinh giản biên chế.

Phát huy hiệu quả hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, nhất là thời điểm trong và sau đại dịch Covid-19; chỉ đạo củng cố tổ chức bộ máy, hoạt động và tổ chức thành công Đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tại Hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết nhiệm kỳ

Tại Hội nghị sơ kết, Tỉnh ủy Bình Dương đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền..., và nêu quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch từ nay cho đến hết nhiệm kỳ.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững, tăng tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong 2 năm 2024-2025 đạt 9 - 10%/năm; xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình công nghiệp 4.0; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Minh Trí - Bí thư Thành ủy Tân Uyên (Bình Dương) phát biểu tại Hội nghị.

Hoàn thiện công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; phấn đấu đến năm 2025 phát triển thêm 1.500ha cụm công nghiệp để phục vụ nhu cầu di dời các doanh nghiệp từ địa phương phía Nam lên phía Bắc của tỉnh.

Tập trung phát triển đô thị theo hướng toàn diện, bền vững, xanh, sạch, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Ban hành và thực hiện Đề án cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh và đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm kết nối vùng; hoàn thành xây dựng đường Vành đai 3 trong tháng 10-2025 và dự án Trường Chính trị để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12; đầu năm 2024, khởi công cụm công trình đường Vành đai 4 và cảng An Tây chào mừng 27 năm ngày tái lập tỉnh; đưa dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 vào sử dụng đúng dịp 30-4-2024; hoàn thành toàn tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng trong năm 2023; Hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý đầu tư đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành để khởi công vào quý I-2024; khởi công đường ven sông Sài Gòn từ Thủ Dầu Một đến Thuận An…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất