Phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục nỗ lực xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi họp mặt Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi họp mặt kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ôn lại truyền thống hào hùng

Trong không khí trang trọng của buổi họp mặt, đồng chí Võ Văn Minh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. 

Đồng chí Võ Văn Minh, khẳng định: Thắng lợi to lớn của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam nói chung, tỉnh Thủ Dầu Một - Bình Dương nói riêng là thắng lợi của ý chí không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ; là thắng lợi của tinh thần đại đoàn kết, huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân. 

Cách mạng Tháng Tám ở Thủ Dầu Một là một bộ phận của cuộc tổng khởi nghĩa do Đảng ta lãnh đạo. Trải qua 15 năm chiến đấu đầy hy sinh gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, bất chấp sự khủng bố, tàn sát của kẻ thù, những người cộng sản ở Thủ Dầu Một đã kiên trì bám đất, giữ làng, góp phần làm nên thành công của cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi họp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi họp mặt.

3,4; Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng tại buổi họp mặt

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng tại buổi họp mặt.

5;6   Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao Huy hiệu Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trao Huy hiệu Đảng cho nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Kế thừa và phát huy truyền thống, khí phách anh hùng cách mạng trong kháng chiến cũng như thành quả của tỉnh Sông Bé trước đây, sau gần 27 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là những chỉ tiêu tăng trưởng về thu hút đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu, thu ngân sách... luôn nằm trong top đầu của cả nước. 

Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng mạnh qua từng năm, góp phần đưa Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động, sáng tạo trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế tiếp tục phát triển cả về số lượng và quy mô, sức cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn đạt mức cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

7; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

8 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Xây dựng và phát triển theo chiều sâu 

Theo đồng chí Võ Văn Minh, thời gian tới, tình hình kinh tế thế giới, khu vực và trong nước dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song, quan điểm chung của lãnh đạo tỉnh là phải phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, chú trọng phát triển theo chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm 2023 để tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể, tỉnh tiếp tục quan tâm đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo nên những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng. Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng ngành công nghiệp thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện bộ tiêu chí thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước thật phù hợp… 

Tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, sớm khởi công các công trình giao thông trọng điểm của quốc gia và của tỉnh để tạo ra không gian mới, động lực mới và lợi thế mới cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh. Huy động các nguồn lực thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, hộ nghèo. Thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Nghiên cứu xây dựng chính sách cải thiện chất lượng y tế cơ sở, chính sách ưu đãi, thu hút nhân lực ngành y trong khu vực công lập…

Trong những tháng đầu năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình kinh tế và chính trị thế giới, song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 3,76%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,9%; tổng thu ngân sách đạt gần 49.000 tỷ đồng, bằng 72% dự toán. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 1,22 tỷ đô la Mỹ, thu hút 58.848 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, xuất siêu hơn 6 tỷ đô-la Mỹ.


9; Lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Lãnh đạo tỉnh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

10; Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt

Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi họp mặt

Đặc biệt, tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chú trọng thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện đi vào chiều sâu chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Đảng bộ tỉnh Bình Dương tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 357 đảng viên. Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy đã tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến hết sức bền bỉ, trách nhiệm, lớn lao và hiệu quả của các đồng chí đảng viên trung kiên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng và phát triển tỉnh Sông Bé, tỉnh Bình Dương nói riêng. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất