Kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn (Đắk Lắk)
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu đánh giá kết quả tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn.
Tham gia tuyển chọn Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn có 9 ứng viên, trong đó tham gia ứng viên Bí thư Huyện ủy Lắk có 5 đồng chí gồm: Võ Ngọc Tuyên, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1978, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Thị Thu An, sinh năm 1979, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Cương, sinh năm 1965, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Tham gia ứng viên Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn có 4 đồng chí gồm: Ya Toan Ênuôl, sinh năm 1970, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Y Jăn Buôn Krông, sinh năm 1971, Phó Bí thư Huyện ủy Cư Kuin; Ra Lan Von Ga, sinh năm 1968, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ Tây Nguyên; Y Mơ Mlô, sinh năm 1975, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Các ứng viên tham gia tuyển chọn trình bày nội dung chương trình hành động và cam kết trách nhiệm thực hiện ở vị trí chức danh cần tuyển chọn. Thời gian trình bày của mỗi ứng viên tham gia tuyển chọn tối đa là 30 phút, sau đó hội đồng tuyển chọn (Ban Thường vụ Tỉnh ủy) chất vấn các ứng viên tham gia tuyển chọn về nội dung trình bày, mỗi ứng viên trả lời câu hỏi tối đa là 30 phút, thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn là không quá 5 phút.

Điểm trình bày nội dung của mỗi ứng viên chọn Hội đồng chấm theo thang điểm 100, cơ cấu điểm gồm 3 phần cụ thể: Phần xây dựng chương trình hành động ở vị trí chức danh cần tuyển, ứng viên phải đánh giá thực trạng, phân tích mặt mạnh, mặt yếu của địa phương và chỉ ra nguyên nhân. Dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phát triển địa phương nơi sử dụng chức danh tuyển chọn với số điểm là 30 điểm. Trình bày chương trình hành động và cam kết thực hiện nếu được giữ chức danh tuyển chọn là 30 điểm. Kỹ năng trình bày, giao tiếp, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng tuyển chọn là 40 điểm.

Kết quả, đối với chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk, ứng viên Võ Ngọc Tuyên, sinh năm 1966, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt số điểm cao nhất là 84,54/100 điểm và chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, ứng viên Ya Toan Ênuôl, sinh năm 1970, Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột đạt số điểm cao nhất là 79,25/100 điểm.

Phát biểu tại buổi công bố kết quả tuyển chọn, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá cao các ứng viên tham gia tuyển chọn đã đầu tư thời gian tìm hiểu kỹ địa phương nơi tuyển chọn chức danh bí thư huyện ủy và xây dựng chương trình hành động kỹ lưỡng, công phu, có nhiều ý tưởng từ vĩ mô đến thực tiễn và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và bảo đảm quốc phòng - an ninh… và có cam kết rõ ràng, nếu không thực hiện được sẽ từ chức. Điều đó thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và tính nghiêm túc trong công việc. Bên cạnh đó, khi trình bày chương trình hành động, các ứng viên đều trình bày lưu loát và trả lời các câu hỏi thuyết phục được các thành viên Hội đồng (Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Nhìn chung, tất cả các ứng viên đều bảo đảm tiêu chuẩn và trình độ, năng lực để bố trí chức danh bí thư huyện ủy, tuy nhiên theo quy chế tuyển chọn ứng viên nào có số điểm cao nhất sẽ được Ban Thường vụ giới thiệu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương để về giữ chức Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất