Phát huy vai trò các chi bộ tổ dân phố trong công tác phòng cháy, chữa cháy
Tấm Decal tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy được phát cho người dân.

Tấm Decal tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy được phát cho người dân.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra từng phường

Thực tiễn cho thấy, một số nơi dù cấp ủy, chính quyền đã tuyên truyền nhưng một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh chưa nhận thức đầy đủ, vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Trước tình hình đó, Quận ủy Hoàng Mai xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cao điểm, huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, nhất là phát huy vai trò của các đảng viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Quận ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 790-CV/QU ngày 24-5-2024 của Quận ủy Hoàng Mai về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn quận Hoàng Mai; Thông báo 362-TB/QU ngày 29-5-2024 của Quận ủy Hoàng Mai Thông báo kết luận Hội nghị giao ban chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận. Tiếp đó, ngày 31-5-2024, Quận ủy đã ban hành Công văn 797-CV/QU Về việc định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề tháng 6-2024. Theo đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 6 ngoài việc tuyên truyền các văn bản của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy cần tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong tuyên truyền, triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn dân cư, phân công đảng viên phụ trách, nắm vững địa bàn tại các khu vực thuộc khu dân cư, tổ dân phố, từng hộ gia đình làm hạt nhân nòng cốt trong việc lan tỏa tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, nhiều mô hình mới đã được triển khai trên địa bàn quận. Theo đó, các phường đã nhanh chóng xây dựng kịch bản phòng cháy, chữa cháy, các tổ dân phố vừa kết hợp tuyên truyền trên các nhóm Zalo, Facebook, vừa kết hợp sử dụng hệ thống phát thanh phường, loa cầm tay để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Một số phường đã triển khai thực hiện Bản tin phát thanh ngắn phát vào lúc 22h trước khi nhân dân đi ngủ, nhắc nhở người dân tắt các thiết bị điện, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai chọn những bài phát thanh tốt ở các phường làm mẫu, gửi cho toàn địa bàn dùng loa tay triển khai.

Với những giải pháp sát, phù hợp với thực tiễn, Đảng ủy, UBND quận mong muốn từng hộ gia đình làm hạt nhân nòng cốt trong việc lan tỏa tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân, lấy chủ động phòng ngừa là chính, cơ bản, chiến lược, lâu dài trong công tác phòng cháy, chữa cháy với với phương châm “4 tại chỗ” với quyết tâm từng nhà an toàn, từng xí nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn.

Chủ động, kịp thời, sáng tạo

Là một trong những phường đi đầu triển khai kịp thời sự chỉ đạo của Quận ủy Hoàng Mai về công tác phòng cháy, chữa cháy, Đảng ủy phường Mai Động đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của các chi bộ tổ dân phố, nhiều mô hình hay về công tác phòng cháy, chữa cháy đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đảng ủy đã phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị đối thoại công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đối với cơ sở nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini) và các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn phường Mai Động.

Ngày 29-5-2024, Đảng ủy phường Mai Động ban hành Nghị quyết số 140-NQ/ĐU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn phường. Nghị quyết chỉ rõ: Tăng cường công tác kiểm tra (đột xuất), đôn đốc việc duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các địa bàn, khu vực trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; trong đó tập trung kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn tập trung đông người như: nhà nghỉ, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà kho, xưởng sản xuất…; chú trọng hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình nâng cao ý thức, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, hộ gia đình. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bị phát hiện trong quá trình kiểm tra; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các đảng viên được tuyên truyền, thực hiện các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 10 (Đảng ủy phường Mai Động)

Các đảng viên được tuyên truyền, thực hiện các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong một buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 10 (Đảng ủy phường Mai Động).

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, nhiều chi bộ ở phường Mai Động đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung về công tác phòng cháy, chữa cháy, như Chi bộ 10 sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy và xây dựng mô hình gõ kẻng, phát loa kéo và lúc 21h mỗi ngày cảnh báo nhân dân phòng chống cháy nổ; Chi bộ 2 sinh hoạt chuyên đề “Về phòng chống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư”; Chi bộ 6 sinh hoạt chuyên đề “Mô hình dùng loa phát thanh cảnh báo nhân dân phòng cháy, chữa cháy, dán decal nhắc nhở, tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà”…

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 7, ngoài việc được phổ biến nhiều kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, mỗi đảng viên được thực hành cách sử dụng bình chữa cháy, thực hành kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi có cháy… từ đó nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên trong việc thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người người thân, và nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy. 

Sau khi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khu dân cư 16”, 100% đảng viên của chi bộ 16 (Khu Chung cư Park Hill Time City) đã thực hiện dán tờ thông tin tuyên truyền tại các vị trí dễ thấy trong căn hộ và khu vực sử dụng chung nhằm nhắc nhở bản thân, gia đình và cư dân trong chung cư có ý thức về công tác phòng cháy, chữa cháy. Với sự nêu gương đi đầu của các đảng viên trong việc thực hiện và tuyên truyền nhân dân, công tác phòng cháy, chữa cháy trong các tòa của Chung cư Park Hill đã lan tỏa, có kết quả tích cực, hình thành nếp sống văn hóa, văn minh, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

Có thể thấy, với nhiều giải pháp đồng bộ, việc tuyên truyền các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ; cách thức xử lý khi có cháy, nổ, đặc biệt là kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho các cơ quan doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các khu dân cư, khu tập trung đông người ở địa bàn phường đã được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú như tuyên ruyền miệng, phát tờ rơi khuyến cáo, cảnh báo về phòng cháy, chữa cháy thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh các phường; hệ thống màn hình quảng cáo trong thang máy, bản tin nội bộ, dán decal ở các ngõ, xóm... Bên cạnh đó, việc chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực, gắn với vấn đề dân sinh đã tạo không khí trao đổi sôi nổi của các đảng viên, từ đó có tác động sâu sắc để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; ý thức sâu sắc về vai trò của mình trong việc tuyên truyền người dân về phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Đến nay, sau 21h, các ngõ, hẻm ở phường Mai Động đều có các lực lượng dân phòng, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, tổ dân phố dùng loa tay nhắc nhở người dân kiểm tra thiết bị điện trước khi đi ngủ. Cùng với đó là xây dựng mô hình mỗi hộ gia đình dán các đề can cảnh báo cháy nổ tại các nơi dễ nhìn, dễ thấy… Các mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” được nhân rộng triển khai trên toàn phường. Các cấp ủy cũng đồng thời hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh đối với các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy” chưa đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng tài liệu tuyên truyền; các tin, bài, phóng sự về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; có phương pháp thiết thực, hiệu quả để tuyên truyền đến từng địa bàn.

Đồng chí Đặng Thị Thanh Bình chia sẻ: Phòng cháy chữa cháy trước tiên là ở trong nhân dân, nếu nhân dân nêu cao tinh thần phòng cháy, chữa cháy thì công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn sẽ đạt hiệu quả. Do vậy, Đảng ủy phường Mai Động luôn quán triệt việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, làm thế nào để mỗi người dân đều có ý thức về việc phòng cháy, chữa cháy. “Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy trong những tháng cao điểm nắng nóng này” - đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy, đảng viên tiên phong, gương mẫu, quyết liệt trong chỉ đạo hành động, làm tốt vai trò, trách nhiệm thì chủ trương của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Đây chính là động lực, thôi thúc nhân dân làm tốt hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng đơn vị, địa phương phát triển, đời sống dân sinh được bảo đảm. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất