Kinh nghiệm phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên ưu tú khối THPT của Đảng bộ huyện Hưng Hà (Thái Bình)
Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 187 học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của huyện Hưng Hà.

Phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Xuất phát từ thực trạng phát triển đảng viên là học sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. 

Quán triệt chủ trương “Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những đoàn viên ưu tú” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên đối với học sinh ở các trường THPT; thời gian qua Huyện ủy Hưng Hà luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị phối hợp các ban đảng của Huyện ủy và cấp ủy đảng các trường THPT chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, học sinh; bổ sung nguồn phong phú, chất lượng cao cho các tổ chức cơ sở đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ đảng viên. Đồng thời, lan tỏa niềm tin của thế hệ trẻ đối với Đảng, giúp các bạn trẻ sống có lý tưởng và có hoài bão ngay từ mái trường phổ thông. Trong giai đoạn 2018-2022, toàn huyện Hưng Hà mở 16 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.439 quần chúng ưu tú, trong đó có 731 học sinh là đoàn viên ưu tú của các trường THPT (chiếm 50,7%). 

Đặc biệt, ngày 3-2-2022 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hưng Hà” trong đó có mục tiêu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng cho thế thệ trẻ. 

Ngày 27-7-2022 Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/HU về tổ chức bồi dưỡng nhận thức “Về Đảng, tập huấn kỹ năng hoạt động xã hội và tuyên dương 232 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện Hưng Hà” tặng Thư khen, Giấy khen, đề nghị Tỉnh đoàn tặng Bằng khen, xin hỗ trợ học bổng ngoại ngữ cho các em con gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn. 

Thực hiện chủ trương trên, sau 6 tháng năm 2022, Trung tâm Chính trị Huyện ủy Hưng Hà đã mở 2 đợt bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 308 học sinh là đoàn viên ưu tú ở các trường THPT. Đợt thứ nhất gồm 4 lớp, mở tại các trường cho 153 học sinh là cán bộ đoàn, lớp trưởng, học sinh giỏi khối lớp 11 lên lớp 12. Đợt thứ hai, 1 lớp tập trung tại huyện từ ngày 2-8 đến 6-8-2022 gồm 155 học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 chưa học đợt một. Lớp học cũng kết hợp tập huấn kỹ năng hoạt động xã hội cho các em học sinh là cán bộ đoàn cơ sở, công chức trẻ khối đảng, đoàn thể và một số đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. Cùng với đó, tối ngày 6-8, huyện Hưng Hà phối hợp với Báo Thái Bình, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức đêm Gala tiếp sức đến trường và tuyên dương 232 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với chủ đề “Tiếp nối truyền thống – Khát vọng vươn lên” được truyền hình trực tiếp trên Báo điện tử Thái Bình, Fanpage Báo điện tử Thái Bình, đồng thời kết nối với các Website, nền tảng số, mạng xã hội của các nhóm trong và ngoài tỉnh.

Sau lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Ban Tổ chức Huyện ủy, Huyện đoàn Hưng Hà tập trung hướng dẫn các chi bộ, chi đoàn THPT trên địa bàn huyện, các tổ chức cơ sở đảng thực hiện thủ tục giới thiệu quần chúng ưu tú là đoàn viên đã được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng về các địa phương, đơn vị để bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ phát triển Đảng theo quy định. Đồng thời, tổng hợp danh sách đoàn viên ưu tú đã được cấp giấy chứng nhận về Đảng trúng tuyển vào các trường đại học, tham mưu Thường trực Huyện ủy có văn bản gửi cấp ủy của các nhà trường để tiếp tục, quan tâm, bồi dưỡng phát triển Đảng.

Qua chuỗi các hoạt động này sẽ giúp các em nâng cao trình độ lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về lịch sử, văn hóa, xã hội, cũng là cơ hội để các em được giao lưu, học hỏi, có thêm những kỹ năng tham gia các hoạt động xã hội chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm với xã hội, trở thành những đoàn viên ưu tú, đảng viên trẻ, công dân kiểu mẫu, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả công tác phát triển đảng viên trong học sinh các trường THPT huyện Hưng Hà khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nội dung, các bước, các quy trình, thủ tục để đưa những quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng, nhằm thực hiện mục tiêu, quan điểm của Đảng là “ở đâu có quần chúng thì ở đó có đảng viên”, ở đâu có tổ chức thì ở đó có tổ chức đảng, để tuyên truyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. 

Để có có kết quả nêu trên cấp uỷ phải có kế hoạch cụ thể, các trường phải chủ động, lấy học sinh làm trung tâm và không có rào cản về tuổi tác để các em tự tin phấn đấu, đoàn thanh niên các cấp phải tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, hoạt động phong trào và ngoại khoá nhất là tình nguyện để phát huy thanh niên, chọn các em tiêu biểu qua hoạt động phong trào và căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện để giới thiệu bồi dưỡng đối tượng đảng. 

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 187 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam phát biểu tại Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 187 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Về công tác phát triển đảng viên trong các trường THPT thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà Trần Hữu Nam nhấn mạnh: Để tạo điều kiện, tạo nền, truyền lửa cho các em nối tiếp truyền thống, khát vọng vươn lên, trở thành công dân số trong kỷ nguyên chuyển đổi số và xu thế hội nhập sâu rộng. Thời gian tới việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng sẽ thực hiện thường xuyên, kịp thời hơn để kết nạp vào Đảng cho đoàn viên ưu tú đủ điều kiện. Ban Thường vụ Huyện uỷ Hưng Hà trân trọng đề nghị Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên, các thầy cô của các trường đại học tiếp tục, quan tâm, bồi dưỡng, để các em hôm nay được phấn đấu, cống hiến, rèn luyện và vinh dự được đứng trong hành ngũ của Đảng phục sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Đề nghị các bộ, ngành, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chính Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương triển khai các Đề án của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình phối hợp giữa các ngành về công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên trong trường học cụ thể, hiệu quả.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà cũng đã gửi những lời tâm huyết tới các em đã hoàn thành xuất sắc bậc học phổ thông, được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học: bước sang một ngưỡng cửa mới, một chặng đường đầy thú vị, phía trước là “Sông dài - Biển lớn - Núi cao và Cả bầu trời rộng mở”! Chúng tôi chờ đợi những thành công tiếp theo và tin tưởng các em cùng các bạn sẽ luôn phát huy truyền thống hiếu học, văn hoá, văn hiến, yêu nước và cách mạng của quê hương, đất nước; là tấm gương tốt truyền lửa cho thế hệ tiếp nối khát vọng vươn lên. Tiếp tục tu dưỡng đạo đức, lối sống, nỗ lực học tập, rèn luyện kĩ năng, chủ động nghiên cứu khoa học và học tốt ngoại ngữ làm hành trang hội nhập quốc tế; không được tự mãn với thành tích hiện có, bỏ lại những thói quen không tốt; tập trung “Tích luỹ kiến thức - Tích cực phấn đấu rèn luyện - Vun đắp nhân cách” để trở thành công dân “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” giúp ích cho xã hội, có đủ đức, đủ tài và sức khỏe góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, các thầy cô giáo và quê hương; chúng tôi luôn tin tưởng, kỳ vọng vào các bạn trẻ. Quê nhà chờ tin chiến thắng, sự trưởng thành và nồng nhiệt chào đón các bạn!   

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất