Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng

Bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng

“Vùng xanh” là thuật ngữ xuất hiện gần đây, chỉ vùng an toàn chưa có sự hiện diện của vi rút, khóa “vùng đỏ”, bảo vệ “vùng xanh” tiến đến đẩy lùi dịch bệnh là mục tiêu của cuộc chiến chống dịch Covid-19. Riêng trên không gian mạng, “vùng xanh” còn được hiểu là định lượng bằng mức độ phủ sóng của thông tin tích cực, lượng tương tác và tiếp cận của người dùng mạng xã hội. Để lan tỏa và phủ nhiều “vùng xanh” trên không gian mạng cần sự định hướng từ các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dùng mạng xã hội.

Bài 1: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

 Công tác tuyên truyền là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cuộc chiến trên không gian mạng cần sự vào cuộc đồng bộ các cấp về những giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý.


Trang fanpage Tuyên giáo Bình Thuận thường đăng tải, chia sẻ những thông tin chính thống nhằm kịp thời định hướng thông tin cho người dân trong tỉnh.

 Các quan điểm sai trái, thù địch

Internet và mạng xã hội đã mang lại rất nhiều tiện ích cho người sử dụng, với ưu điểm tốc độ thông tin nhanh, nội dung phong phú, đa dạng. Lợi ích này càng tỏ rõ khi các thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch được chuyển tải đến mọi người một cách nhanh nhất. Nhất là khi làn sóng Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, diễn biến phức tạp, tại tỉnh áp dụng Chỉ thị 15, 16 ở một số địa phương, các hoạt động không cần thiết phải hoãn lại, hạn chế tụ tập đông người. Vì vậy, các cơ quan, đảng viên, cán bộ, công chức viên chức, người dân đã sử dụng internet và mạng xã hội phục vụ có hiệu quả cho hoạt động chuyên môn, nhiều cuộc họp được chuyển sang hình thức trực tuyến, giao dịch online. Nổi bật, tỉnh đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội để tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch, đã và đang tác động tích cực vào cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 hiện nay. Nhờ theo dõi các trang facebook của các ban, ngành mà người dùng mạng xã hội kịp thời nắm bắt thông tin về các ca nhiễm hàng ngày, các văn bản chỉ đạo của tỉnh để mỗi cá nhân tránh vi phạm quy định…

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo chống dịch, sự đồng thuận của đại đa số người dân thì các thế lực thù địch, một số đối tượng có tư tưởng cực đoan, bất mãn, chống đối đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải trên mạng xã hội, đưa thông tin sai lệch như: Chỉ trích việc triển khai tiêm vắc xin diện rộng còn chậm, từ đó kích động, kêu gọi một bộ phận người dân nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết tẩy chay không tiêm các loại vắc xin; kêu gọi tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự và là nguy cơ bùng phát dịch bệnh, gây bất ổn xã hội, cản trở những nỗ lực của đất nước và địa phương…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhân dân rất đồng tình với sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, đẩy mạnh tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ thì một nick có tên M.N.N (Bắc Bình) lên mạng rêu rao cho rằng thị đã bị trừ 1 ngày lương mới được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật trên tài khoản facebook O.T.C (Hàm Thuận Bắc) về dịch Covid-19. Hay về bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cuộc bầu cử trên địa bàn được tổ chức trang trọng, đảm bảo dân chủ, công khai, an toàn. Tuy nhiên trước cuộc bầu cử có trường hợp kích động, nói xấu chính quyền và những người tham gia ứng cử…

Cần định hướng thông tin kịp thời

 Ngày nay, khi mà ai cũng có thể đưa thông tin lên mạng xã hội thì việc nắm bắt, định hướng thông tin là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của cấp ủy các cấp trong cuộc chiến chống tin giả, tin xấu độc. Một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin sai sự thật về tình hình và công tác phòng chống dịch của tỉnh, nhằm tạo dư luận không tốt đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trên địa bàn tỉnh; qua đó, làm giảm sút lòng tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Để tăng cường công tác định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các ngành chức năng thành lập các trang, nhóm trên mạng xã hội. Đến nay, tất cả các địa phương, đơn vị đã tiếp cận, tổ chức hoạt động, duy trì các trang nhóm ở địa phương, đơn vị đạt hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể như: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn… từ tỉnh đến xã cũng đã thành lập nhiều tài khoản facebook để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, nổi bật là các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh và các địa phương, cơ quan, đơn vị; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt... trên các lĩnh vực đời sống - xã hội với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; đấu tranh, phê phán với những biểu hiện tiêu cực, phản bác những thông tin xấu, độc, trái chiều, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội.

Tuy vậy, việc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong hệ thống chính trị để mỗi đảng viên thêm vững tin vào Đảng, luôn trọn một niềm tin cùng sát cánh bên Đảng để vượt qua những khó khăn, thử thách.   

Trong công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, thời gian qua, ngành tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để triển khai tốt nhiệm vụ đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Việc thành lập các trang, nhóm trên mạng xã hội facebook ở hầu hết các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giúp xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, đủ sức đề kháng “miễn dịch” với tin giả, tin xấu, độc trên không gian mạng...

Ông Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết.

Bài 2: Đấu tranh trực diện

Xác định việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên cả 3 phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý,  gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản - “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng. Song song đó, xây dựng vững chắc tư tưởng trong nội bộ được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt chú trọng.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân vì có thành thích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Luân

Vững chắc tư tưởng từ bên trong

Trước việc các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trên đến cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn - hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Thượng tá Phạm Văn Thục - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh cho biết: “Để xây dựng vững chắc tư tưởng trong nội bộ, thời gian qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS như: thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, thực hiện các chế độ chính sách kịp thời cho CBCS để yên tâm tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch Covid-19 ở địa phương; phổ biến các quy định của cấp trên về sử dụng mạng xã hội để CBCS chấp hành cũng như vận động gia đình, người thân chấp hành nghiêm quy định khi sử dụng mạng xã hội…”. Qua đó, giúp CBCS nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Nhất là trong giai đoạn khó khăn, vất vả của công tác phòng chống dịch, tuyệt đại đa số CBCS trong lực lượng công an đều tỏ ra vững vàng về tư tưởng, vừa kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Chính vì tư tưởng vững chắc từ bên trong nội bộ mà rất nhiều CBCS đã chấp nhận gian khó, hiểm nguy đương đầu với các loại tội phạm.

Công an đang làm việc, xử lý trường hợp đăng tải lên mạng xã hội nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức nhà nước…

 Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực

Để lan tỏa hình ảnh đẹp của CBCS trong công cuộc nỗ lực chống dịch, tranh thủ mặt tích cực của mạng xã hội vào công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác để người dân nắm - không nghe và làm theo sự kích động của các phần tử xấu, năm 2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đến cấp xã hơn 100 trang fanpage, đăng tải gần 4.000 bài viết phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, xuất hiện nhiều trang hoạt động rất tích cực, thu hút số lượng lớn cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ và lan tỏa hình ảnh đẹp trong lực lượng công an đến với nhân dân như: hình ảnh CBCS ngày đêm trực chốt kiểm soát dịch, hình ảnh CBCS công an đương đầu với tội phạm và đã bị thương tích nặng đang phải điều trị… “Phải nói rằng, việc tạo lập hệ thống các trang fanpage từ tỉnh đến công an cơ sở thời gian qua là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an, Công an tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trên không gian mạng”, thượng tá Phạm Văn Thục cho biết thêm. Chính vì lan tỏa những nghĩa cử đẹp trên các trang fanpage nên đã tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đến gần hơn, đẹp hơn với mọi tầng lớp nhân dân.

Làm trong sạch môi trường mạng

Công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, định hướng thông tin được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo phối hợp thực hiện và đã phát huy hiệu quả thực chất. Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trên không gian mạng được chủ động hơn. Từ tháng 4/2021 (khi dịch Covid-19 bùng phát trên cả nước) với tinh thần “nhanh chóng và kiên quyết”, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương gọi hỏi, đấu tranh và xử lý 21 trường hợp sử dụng facebook đăng tải, chia sẻ bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, điển hình như các facebook có tên: Lương Q.B, Trần H, MC Ngọc L, Hà H… với số tiền hơn 150 triệu đồng. 

Việc xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ tin, bài có nội dung vi phạm pháp luật trên không gian mạng đã góp phần làm trong sạch môi trường mạng, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua đó, định hướng giúp người dân tin tưởng và thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, sớm đưa Bình Thuận trở lại trạng thái “bình thường mới”.           

Bài 3: Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên

Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Ðồng bộ các giải pháp đấu tranh ngăn chặn

Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan hoạt động lợi dụng dịch bệnh để xuyên tạc, thông tin sai sự thật gây bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Bình Thuận cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, phối hợp thực hiện đồng bộ những giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của người sử dụng”. Qua công tác theo dõi, kiểm soát thông tin trên mạng, phía sở đã chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nhiều trường hợp người dùng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ, bình luận thông tin vi phạm pháp luật, nổi lên tài khoản facebook đáng chú ý: tài khoản O.R (trên địa bàn Hàm Thuận Nam) và hàng loạt tài khoản facebook L.C.T, Q.N.H, V.M.T… trên địa bàn TP. Phan Thiết. Chánh Thanh tra sở đã có biện pháp chấn chỉnh kịp thời và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công chức Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, rà soát thông tin trên mạng xã hội

Tuy lực lượng mỏng, nhưng đơn vị đã chủ động, triển khai nhiều hình thức phù hợp tình hình nhằm tìm kiếm những thông tin sai sự thật được đăng tải, bình luận, chia sẻ trên môi trường mạng, nhất là mạng xã hội. Bên cạnh còn có sự hỗ trợ cung cấp thông tin từ những nguồn tin khác nhau về những nội dung thông tin sai sự thật. Từ đó, phát hiện một số tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật, như: tài khoản M.L đăng thông tin Nóng - tin chính thức giãn cách xã hội cả tỉnh Bình Thuận từ 0 giờ ngày 16.07.2021 chi tiết bên dưới; tài khoản H.L đăng thông tin xuyên tạc chính quyền TP.Phan Thiết; G.T đăng tin sai sự thật về công tác hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho bà con vùng phong tỏa… Hầu hết các tài khoản đăng những nội dung thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like thu hút người xem để bán hàng qua mạng. Đồng thời, sở có văn bản đã đề nghị Cục PTTH và TTĐT gỡ bỏ một số tài khoản facebook đăng thông tin sai sự thật.

 Để lan tỏa thông tin tích cực, chính thống trên không gian mạng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, Sở TT&TT đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập tổng đài 1022 hoạt động 24/7 giải đáp thông tin về dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 22/8 cho đến nay, tổng đài có tất cả 3.226 cuộc gọi đến. Trong công tác tuyên truyền, đơn vị còn thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Tiểu ban đã lập Trang thông tin điện tử  https://covid19.binhthuan.gov.vn/ cập nhật đầy đủ các thông tin về tình hình dịch Covid-19 của tỉnh và Trung ương, cũng như lập trang thông tin mạng xã hội (fanpage facebook) https://www.facebook.com/thongtincovid19binhthuan là kênh cung cấp thông tin chính thống, nhanh, kịp thời nhất đến với người dân.

Trách nhiệm của đảng viên khi tham gia mạng xã hội

Trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, CCVC phải nhận thức đúng đắn khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, mạnh dạn đấu tranh phê phán, bác bỏ những thông tin sai trái, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từng đảng viên, cán bộ, CCVC phải nâng cao trách nhiệm của cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trên internet, mạng xã hội bằng việc không nói, viết phát tán thông tin, hình ảnh trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực, phụ họa những hình ảnh, clip, những thông tin không chính thống có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Mặt khác, mỗi đảng viên hãy chia sẻ những thông tin chính thống từ các báo, đài, cơ quan chuyên môn; chia sẻ những gương điển hình, gương người tốt việc tốt, các nhân tố tích cực trong đời sống theo phương châm “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Tận dụng ưu thế mạng xã hội trong công tác tuyên truyền của Đảng

Đối với các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cần định hướng và quản lý cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, đảng viên, CCVC có phát ngôn, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Các cấp ủy Đảng chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trước những vấn đề đang được quan tâm… Với những trách nhiệm trên của các cấp ủy Đảng, đảng viên sẽ góp phần lan tỏa và bảo vệ “vùng xanh” trên không gian mạng.

“Tôi từng nói rằng, cán bộ đảng viên nào gần như cũng dùng smartphone, ai cũng vào Facebook. Nếu mỗi người dùng smartphone, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên Internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều” - Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã phát biểu như thế tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất