Phát biểu phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các nhà báo lão thành, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí.

Thưa các đại biểu.

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI – Giải Búa liềm vàng năm 2021 đã thành công tốt đẹp với những kết quả nổi bật đã được nhấn mạnh trong phát biểu của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Điều đáng ghi nhận đó là, cùng với hơn 70 tác phẩm, sản phẩm truyền thông được tôn vinh tại Lễ trao giải hôm nay, hơn 2.000 tác phẩm tham gia dự thi đã phản ánh sự đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện tâm huyết và mong muốn góp phần thiết thực, mang đến cho xã hội tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là “đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, đa chiều thực tiễn sinh động, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, cổ vũ của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với việc đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới đã góp phần mở rộng quy mô, tiếp tục khẳng định uy tín của Giải.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức đảng; sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả của các cơ quan báo chí, các nhà báo đã góp phần làm nên sự thành công của Giải.

Thưa các đồng chí!

Năm 2022, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với các yêu cầu: (1) Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; (2) Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn; (3) Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; (4) Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Việc triển khai Kết luận 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, trong đó các cơ quan báo chí đóng góp vai trò quan trọng, là cầu nối để lan tỏa chủ trương, đường lối, tinh thần quyết tâm của Đảng, mong muốn của Nhân dân.

Với những kết quả đã có được của 6 mùa giải trước, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, tôi tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII - năm 2022 sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Nhân dịp năm mới, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn! 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất