Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng ĐảngCác đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng cán bộ, đảng viên của tỉnh được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ, cách đây 90 năm, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Sự kiện này khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.

Cùng với truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước nói chung, tại Đồng Nai, từ khi hình thành và phát triển Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn toàn tỉnh đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết; bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất BTV Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Kế thừa truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng" cho 14 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất