Chương trình "Một triệu sáng kiến" làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng
Sơ kết giai đoạn I, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khen thưởng cho 94 tập thể và 136 cá nhân đã tích cực tham gia chương trình hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Sơ kết giai đoạn I, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khen thưởng cho 94 tập thể và 136 cá nhân đã tích cực tham gia chương trình hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, tính đến ngày 31-8, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến tham gia chương trình, với khoảng 2 triệu sáng kiến hợp lệ (đạt 203% chỉ tiêu). Trong đó, số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp là 955.824 (chiếm 47%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp là 732.120 (chiếm 36%); số lượng sáng kiến của cán bộ công đoàn: 345.723 (chiếm 17%).

Các đơn vị có nhiều sáng kiến tham gia như: Thanh Hóa, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Công đoàn Công thương…

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã có nhiều giải pháp đổi mới như: Xác định việc tham gia Chương trình là chỉ tiêu nhiệm vụ hàng đầu trong đánh giá kết quả hoạt động thi đua cụm, khối; đưa nội dung Chương trình vào chỉ tiêu nhiệm vụ công tác hàng năm để đánh giá thi đua các đơn vị trực thuộc; Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua thuộc Tổng Liên đoàn thống nhất đưa vào nội dung giao ước thi đua; gắn nội dung triển khai Chương trình với việc tổ chức các phong trào thi đua nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác tại địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Một số đơn vị có cách làm sáng tạo như: LĐLĐ Hải Phòng gắn với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và hỗ trợ kinh phí cho tác giả sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình. LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình, gắn với phong trào thi đua đặc biệt của tỉnh, đánh giá kết quả giao ban hàng tuần. LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh công khai kết quả hàng tuần trong các đơn vị trực thuộc tạo động lực thi đua.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nội dung của các sáng kiến rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ như: Tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động; tăng cường an toàn vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, theo thống kê trên hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của những sáng kiến này ước tính hơn 33.000 tỷ đồng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất