Công tác nhân quyền gắn chặt với cơ sở

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh cho biết, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,45%, đứng đầu cả nước. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đặc biệt đối với nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em…Giảm nghèo bền vững được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh (theo chuẩn mới 2021-2025) giảm xuống còn 2,63%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm 13,4%, xuống còn 13,6%. Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 33.000 lao động…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những mặt hạn chế về công tác nhân quyền, như: Công tác tuyên truyền về thành tựu nhân quyền đã được quan tâm đẩy mạnh song chưa mang tính chiều sâu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, chưa nắm rõ các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quyền con người, phân biệt chưa rõ giữa vấn đề nhân quyền và âm mưu hoạt động lợi dụng nhân quyền của các thế lực thù địch để chống phá. Kết quả công tác đấu tranh với các hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền tự do ngôn luận, tự do in-tơ-nét để tiến hành các hoạt động chống phá còn hạn chế.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ khẳng định nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở do đó cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người. Do vậy, đề nghị Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh thời gian tới cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông đối nội và đối ngoại, phủ xanh thông tin tích cực về thành tựu bảo đảm quyền con người…; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền Chính phủ khẳng định nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Nhân quyền Chính phủ khẳng định nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở. 

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền đã quán triệt những vấn đề mới, liên quan tới công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: Công tác phòng ngừa âm mưu, hoạt động lợi dụng tổ chức người lao động xâm phạm ANQG, TTATXH và công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Các chuyên đề được các đại biểu đánh giá cao vì đã cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về công tác bảo đảm nhân quyền, qua đó giúp cán bộ làm công tác quản lý, tham mưu và thực thi bảo đảm quyền con người thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công tác chuyên môn.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh khẳng định Hội nghị là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm quyền con người.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh khẳng định hội nghị là cơ hội quý báu để đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm quyền con người nâng cao kiến thức cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá ta trên địa bàn tỉnh. Hội nghị cũng tạo diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác nhân quyền, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương trong công tác bảo đảm, bảo vệ và đấu tranh bảo vệ quyền con người. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất