Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu bảo đảm quyền con người tại cấp cơ sở
Các đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Võ Đức Trong cho biết, thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, chỉ tiêu văn hóa - xã hội đạt 7/7 chỉ tiêu năm 2023; có những chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng được chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn những mặt hạn chế về công nhân quyền, như công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có lúc chưa kịp thời, thống nhất; công tác quản lý còn một số bất cập; công tác tham mưu, tuyên truyền về công tác bảo đảm quyền con người chưa thường xuyên; công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đề nghị trong thời gian tới tỉnh Tây Ninh cần chủ động trong công tác tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện triển khai các chính sách, pháp luật về bảo đảm, thúc đẩy quyền con người; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thành tựu bảo đảm quyền con người tại cấp cơ sở, tăng cường thông tin đối ngoại về vai trò tích cực của Việt Nam trong nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc 2023-2025…; chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nâng cao cảnh giác, phát hiện âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tại cấp cơ sở để tiến hành các hoạt động chống phá.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền đã quán triệt những vấn đề mới, trọng tâm cần chú ý liên quan tới công tác bảo đảm quyền con người để cán bộ, đảng viên nắm bắt và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác. Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: Giới hạn quyền con người và công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.


Các chuyên đề được các đại biểu đánh giá tích cực vì đã cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về lĩnh vực bảo đảm quyền con người, qua đó giúp các cán bộ làm công tác quản lý, tham mưu và thực thi bảo đảm quyền con người thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và công tác chuyên môn; mong muốn Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ và có thêm nhiều buổi tập huấn thông qua các chuyên đề về lĩnh vực bảo đảm quyền con người trong tình hình mới cho các cán bộ cấp địa phương và cơ sở.

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về vấn đề dân chủ, nhân quyền; bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền; tạo diễn đàn chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác, góp phần thiết thực đưa công tác bảo đảm, bảo vệ và đấu tranh bảo vệ quyền con người từ Trung ương đến địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

Chủ tịch

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Võ Đức Trong phát biểu tại Hội nghị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất