Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền
Đẩy mạnh tuyên truyền

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc bảo đảm quyền con người trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Công văn số 707/STTTT-TTBCXB do Sở Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 25-4-2023, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền con người.

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về thành tựu công tác nhân quyền ở Việt Nam và của tỉnh Kon Tum; nhất là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động (theo Công ước 87, 105, 138, 97 mà Việt Nam đã ký kết).

Tăng cường xây dựng bài viết, phóng sự đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc các nội dung đánh giá không khách quan, chính xác về tình hình nhân quyền của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm, việc đảm bảo quyền tự do của con người, quyền của công dân phải theo thượng tôn pháp luật.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về quyền con người ở Việt Nam; khai thác và chia sẻ các tin, bài, video, phóng sự viết về thành tựu nhân quyền... trên trang tin và các nền tảng mạng xã hội do đơn vị quản lý nhằm thông tin rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết.

Công văn cũng yêu cầu Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, thành phố thường xuyên thông tin, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình nhân quyền Việt Nam và của tỉnh.

Đặc biệt, nêu bật thành tựu của địa phương trong đảm bảo quyền con người, quyền của người dân tộc thiểu số, các quyền dân sự chính trị bao gồm tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do in-tơ-nét, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách của Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động theo chỉ đạo của chính quyền các cấp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất