Việt Nam có tỉ lệ nữ tham gia chính trị thuộc nhóm đứng đầu thế giới
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến tháng 12-2022, có 15/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 50%, tăng 3,4% so với năm 2021.

Trong đó các bộ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là 13/22, tăng 6% so với năm 2021. 2/8 cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt 25%.

Theo thống kê, có ba nữ bộ trưởng, trưởng ngành gồm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Một thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ là Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang. Ngoài ra có 12 nữ thứ trưởng và tương đương.

Báo cáo cũng nêu rõ so với cuối năm 2021, số lượng và tỉ lệ bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đã tăng đáng kể.

Tỉ lệ các bộ, cơ quan ngang bộ có nữ lãnh đạo chủ chốt đã tiệm cận với chỉ tiêu đề ra đến năm 2025 là 60%. Trong khi đó tỉ lệ cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt vẫn khiêm tốn.

Tỉ lệ UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ theo báo cáo không có nhiều biến động so với đầu nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó cấp tỉnh là 37,7%, cấp huyện là 31,77%, còn cấp xã 24,94%.

Còn theo số liệu của Bộ Nội vụ, đến đầu tháng 3-2023, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 19 người (chiếm 9,5%). Trong đó có một ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Hai người trong Ban Bí thư là Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài. Phó Chủ tịch nước là đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.

Ba bộ trưởng và một người trong cơ quan thuộc Chính phủ; 10 thứ trưởng và tương đương là nữ. Có Ba ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và 34 phó chủ nhiệm và ủy viên thường trực ủy ban, cơ quan của Quốc hội là nữ.

Ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) có 16% nữ, trong đó có bảy bí thư, 15 phó bí thư tỉnh, thành ủy. Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện có 17% là nữ.

Tỉ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử tăng so với nhiệm kỳ trước với 151 đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XV, đạt 30,2% (cao hơn 3,5% so với nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu 30%). Tỉ lệ nữ tham gia HĐND cấp tỉnh, cấp huyện đạt 29% (tăng so với nhiệm kỳ trước).

Với tỉ lệ này Việt Nam nằm trong nhóm 1 các nước có tỉ lệ nữ tham gia chính trị cao đứng đầu thế giới.

Nữ lãnh đạo cấp tỉnh có 24/263 người, trong đó có 2 chủ tịch UBND, 22 phó chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cũng theo thống kê, có 61/63 tỉnh, thành phố có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ với tỉ lệ ở cấp tỉnh thấp nhất là 11,3%, cao nhất là 35%; cấp huyện là 15,3% (cao hơn 3,4% so với nhiệm kỳ trước).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất