Tọa đàm về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên hiệp quốc về quyền con người

Tọa đàm có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các đơn vị, địa phương trong Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quyền con người.

Trong khuôn khổ tọa đàm, các đại biểu cùng tham gia nghiên cứu, thảo luận, làm rõ một số chủ đề trọng tâm như: Giới thiệu khái quát về cơ chế UPR; tác động, ảnh hưởng của Cơ chế đối với Việt Nam; quá trình xây dựng và trình bày báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc; cập nhật tình hình, kết quả Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ngày 7-5-2024 vừa qua.

Toàn cảnh Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

Cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát của Liên hiệp quốc về quyền con người (UPR) là một trong những cơ chế quan trọng nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên hiệp quốc, qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết về quyền con người với nguyên tắc đối thoại, hợp tác, bình đẳng, khách quan, minh bạch.

Trên tinh thần đó, Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào các chu kỳ UPR trong xuyên suốt 18 năm qua – kể từ khi Cơ chế UPR được thành lập (2006 – 2024) và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận. Trong quá trình tham gia thực hiện theo Cơ chế UPR, các đơn vị trong Bộ Công an không tránh khỏi một số khó khăn, thách thức trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì Tọa đàm

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại chủ trì Tọa đàm.

Ý thức được ý nghĩa của cơ chế UPR, Bộ Công an luôn coi trọng quá trình thực hiện các khuyến nghị, coi đây không chỉ là việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Bộ Công an trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền mà còn là cơ hội để các cơ quan, đơn vị trong Bộ Công an và công an các địa phương xem xét một cách toàn diện về chính sách, pháp luật cũng như quá trình thực tiễn bảo đảm các quyền con người trong công tác ngành công an.

Từ đó, đúc rút những kinh nghiệm, phát hiện những điều chưa hợp lý trong hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, những bất cập trong thực tiễn có thể ảnh hưởng đến việc thụ hưởng quyền con người của công dân. Trên cơ sở đó kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất