Việt Nam đại diện ASEAN phát biểu tại Khóa họp 55 Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc
Đại sứ Mai Phan Dũng (phải), Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Geneva phát biểu tại Phiên họp. (Nguồn: TTXVN)

Đại sứ Mai Phan Dũng (phải), Trưởng Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Giơ-ne-vơ phát biểu tại Phiên họp. (Nguồn: TTXVN).

Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định, ASEAN luôn coi trọng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, coi đây là một trong những ưu tiên của hội nhập kinh tế, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, thúc đẩy nền kinh tế và hỗ trợ sinh kế trên toàn khu vực ASEAN.

Đại sứ Mai Phan Dũng chia sẻ nhiều sáng kiến của ASEAN nhằm hỗ trợ hoạt động của ngư dân nhỏ, trong đó Kế hoạch hành động chiến lược về hợp tác thủy sản ASEAN (2021-2025) xác định các ưu tiên chiến lược, bao gồm tăng cường khả năng phục hồi của ngành cá và nuôi trồng thủy sản trước biến đổi khí hậu và các cú sốc tự nhiên, cũng như hỗ trợ các ngư dân nhỏ cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng để ứng phó với khủng hoảng, được thông qua vào tháng 9-2023, nhấn mạnh cam kết tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho ngư dân, nhằm cải thiện khả năng phục hồi lâu dài và tính bền vững của ngành thủy sản; đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có trong ASEAN để sản xuất lương thực, đặc biệt là đối với nông dân, ngư dân nhỏ và các nhóm dễ bị tổn thương khác trước tình trạng mất an ninh lương thực.

Cùng ngày, trong bài phát biểu quốc gia của Việt Nam, Đại sứ Mai Phan Dũng cũng đã nêu bật những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong phát triển thủy sản; chia sẻ về "Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" được Thủ tướng Chính phủ thông qua vào tháng 3-2021.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong ngành cá và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là phụ nữ, giúp họ tiếp cận nguồn tài chính, thông tin thị trường, nguồn vốn và công nghệ phù hợp, cũng như đảm bảo công việc có thu nhập ổn định và mạng lưới an toàn.

Trước đó, trong phát biểu tại Phiên đối thoại với Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về quyền văn hóa, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ Cung Đức Hân đã chia sẻ cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy quyền văn hóa và đảm bảo sự tham gia toàn diện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Ông Cung Đức Hân nhấn mạnh Hiến pháp Việt Nam bảo đảm mọi người đều có quyền tiến hành nghiên cứu khoa học hoặc công nghệ, sáng tạo văn học hoặc nghệ thuật và được hưởng những lợi ích từ các hoạt động này.

Chia sẻ khuyến nghị của Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về việc đảm bảo sự tham gia hiệu quả của các nhóm dễ bị tổn thương, đại diện Việt Nam khẳng định trên cơ sở Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam đã thực hiện nhiều sáng kiến nhằm dỡ bỏ các rào cản, mở ra nhiều cơ hội hơn cho khám phá, đổi mới và phát triển bền vững quốc gia.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất