Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình

Tại kỳ họp, 100% đại biểu tán thành việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII với 58/58 phiếu (đạt 100%).Đồng chí Bùi Đức Hinh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình phát biểu tại kỳ họp (Ảnh: TTXVN).

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương và đồng chí Võ Ngọc Kiên tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII. Các đại biểu cũng tiến hành bầu các trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh khoá mới.

Trưởng, phó các ban của HĐND tỉnh khóa XVII

- Ban Kinh tế - Ngân sách, gồm:

+ Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trưởng Ban.

+ Đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban.

+ Đồng chí Trần Ánh Dương, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban.

- Ban Pháp chế, gồm:

+ Đồng chí Nguyễn Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng ban.

+ Đồng chí Quách Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban.

- Ban Văn hóa - Xã hội, gồm:

+ Đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng ban.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Gia, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban.

- Ban Dân tộc, gồm:

+ Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh - Trưởng ban.

+ Đồng chí Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh - Phó Trưởng ban.

Với 100% phiếu tán thành, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Văn Toàn, Quách Tất Liêm, Nguyễn Văn Chương, Đinh Công Sứ tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII phát biểu nhậm chức (Ảnh: Báo Hoà Bình).

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã bầu ra 20 ủy viên UBND tỉnh khóa XVII và 25 vị Hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất