Bổ nhiệm hai thứ trưởng Bộ Tài chính

Tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đồng chí Võ Thành Hưng sinh năm 1973, quê quán: Nghệ An. Đồng chí Võ Thành Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính).

Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Chi, Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước (Bộ Tài chính), giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chi sinh năm 1970, quê quán: Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Đức Chi từng đảm nhiệm các chức vụ: Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính (Bộ Tài chính), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất