Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 616/QĐ-TTg, ngày 28-4-2021, bổ nhiệm Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Ngay sau đó, được sự đồng ý của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã bàn giao công tác đảng cho Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; bàn giao công tác chính trị cho Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2.

Ngày 11-5-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 696/QĐ-TTg, điều động, bổ nhiệm Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng giữ chức Chính ủy Quân khu 2.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương đã có Quyết định số 444/QĐ-ĐU, ngày 1-7-2021 chỉ định Trung tướng Phạm Đức Duyên tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 2, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết chứng nhận ký bàn giao tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương và Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn đã bàn giao lại toàn bộ công tác đảng, công tác chính trị cho Trung tướng Phạm Đức Duyên. Nội dung bao gồm: Tổ chức biên chế lực lượng vũ trang quân khu; tình hình tổ chức đảng, đảng viên; tình hình đội ngũ cán bộ; các tổ chức quần chúng; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian vừa qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Chúc mừng Trung tướng Phạm Đức Duyên được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tiếp tục phát huy những nhân tố tích cực, cùng những ưu điểm trong xây dựng lực lượng vũ trang quân khu thời gian qua, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh hơn, toàn diện hơn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất