Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
Đồng chí Phạm Quang Hiệu - Tân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu sinh năm 1975 tại Hà Nội.

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật, cử nhân Tiếng Anh, Thạc sỹ Luật.

Đồng chí bắt đầu công tác tại Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao từ năm 1998. Từ năm 2007-2010, đồng chí làm Thư ký Lãnh đạo Bộ Ngoại giao rồi trợ lý Vụ trưởng.

Từ năm 2010-2012, đồng chí giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao. Sau đó, đồng chí được cử đi công tác nhiệm kỳ, giữ chức Tham tán rồi Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái Đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc từ năm 2012 đến 2015.

Trở lại Việt Nam, đồng chí được phân công nhiệm vụ làm Phó Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao. Tháng 5-2016, đồng chí được bổ nhiệm làm Vụ trưởng, Thư ký Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3-2019, đồng chí được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ và được chỉ định làm Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao. Đến tháng 9-2019, đồng chí được bổ nhiệm và giữ chức Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất