Phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng
Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí.

4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII là các đồng chí: Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;  Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao.

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII có các đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các đồng chí do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất