Các Thượng tướng Quân đội, Công an thôi giữ chức vụ từ ngày 1-6-2021

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1-6-2021 với 5 Thượng tướng Quân đội.

Chân dung 4 Thượng tướng: Lê Chiêm, Trần Đơn, Nguyễn Chí Vịnh, Bế Xuân Trường thôi chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Cụ thể, lần lượt tại các Quyết định 836/QĐ-TTg, 837/QĐ-TTg, 838/QĐ-TTg, 839/QĐ-TTg, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thượng tướng Bế Xuân Trường thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kể từ ngày 1-6-2021. Bốn Thượng tướng đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tại Quyết định 835/QĐ-TTg, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII thôi giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày 1-6-2021.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam thôi giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Tại Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với 3 đồng chí từ ngày 1-6-2021: Thượng tướng Lê Quý Vương (Quyết định 832/QĐ-TTg), Thượng tướng Bùi Văn Nam (Quyết định 833/QĐ-TTg), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (Quyết định 834/QĐ-TTg). Các đồng chí này đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

 Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành (từ trái sang phải)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất