Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Cụ thể, tại Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 12-4-2022, Thủ tướng Chính phủ điều động đồng chí Hà Kim Ngọc, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Hà Kim Ngọc

Đồng thời, tại Quyết định 430/QĐ-TTg ngày 12-4-2022, Thủ tướng Chính phủ quyết định đồng chí Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc tại Niu Óoc, Hoa Kỳ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kể từ ngày 1-4-2022 và chuyển công tác về Học viện Ngoại giao để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo quy định tại Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24-10-2013.

Đồng chí Đặng Đình Quý

Tại Quyết định 429/QĐ-TTg ngày 12-4-2022, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hữu Huy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng, Chánh Văn phòng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất