Đồng chí Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Đồng chí Lê Ngọc Quang được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.
Đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí  Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1-4-2021.

Đồng chí Lê Ngọc Quang sinh ngày 21-1-1974, quê quán: xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí từng giữ chức Phó Trưởng Ban Thời sự và Trưởng Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 11-11-2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lê Ngọc Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 12-2019, đồng chí kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Tháng 1-2020, đồng chí kiêm nhiệm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn, ma túy, mại dâm.

Ngày 18-8-2020, đồng chí Lê Ngọc Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Lê Ngọc Quang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất