Quốc hội bầu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước
Tân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Theo đó, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được đề cử để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Trước khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Sau khi Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Quốc hội bỏ phiếu kín.

Kết quả, 447/449 đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước đối với đồng chí Võ Thị Ánh Xuân.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, 51 tuổi, là cử nhân Sư phạm Hóa học, Thạc sỹ Quản lý công; quê quán: huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Uỷ viên Trung ương khoá XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nguyên là giáo viên Trường THPT Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên; sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

Từ tháng 8-2001 đến tháng 1-2013, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Từ tháng 2-2013 đến tháng 11-2013, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang từ tháng 10-2015 đến nay.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất