Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2020

Mở đầu Tạp chí số này là trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về chi bộ” giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về chi bộ như: Chi bộ là nền móng của Đảng, cho bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt; tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng… 

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, mở đầu là bài viết “Những kết quả quan trọng và bài học kinh nghiệm của công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay” của tác giả Phạm Mạnh Khởi (Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên – Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết nhìn lại những kết quả quan trọng mà công tác xây dựng Đảng đạt được trên các mặt và 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Những kết quả và bài học kinh nghiệm là cơ sở quan trọng để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới; những nội dung này sẽ được thảo luận tại đại hội đảng bộ các cấp và lấy ý kiến của nhân dân để tiếp thu, trình Đại hội XIII của Đảng. 

Bài viết “Một số giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng” của tác giả Diệp Chi đưa ra ba giải pháp để xây dựng, củng cố TCCSĐ: Hoàn thiện mô hình TCCSĐ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung củng cố TCCSĐ yếu kém. Đây là cách nhiều tỉnh, thành ủy trong cả nước như Bình Định, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, TP. Cần Thơ đã thực hiện, đem lại kết quả khả quan. 

Bài viết “3 hóa" ở miền Trung của tác giả Minh Anh là lời giải trước thực trạng trình độ cán bộ cấp cơ sở ở miền Trung nhìn chung thấp hơn so với nhiều khu vực khác bởi nhiều nguyên nhân. Để tạo bước chuyển có tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, các tỉnh miền Trung đã thực hiện “3 hóa” (chuẩn hóa, trẻ hóa và từng bước “nhất thể hóa” chức danh trong công tác cán bộ. Đây là một trong những biện pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mở đầu là bài viết của tác giả Trần Nguyên Hậu với nhan đề “Phải bắt đầu từ thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở”. Trong bài viết, tác giả đưa ra những phân tích để khẳng định thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nói chung và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nói riêng bắt đầu từ thành công của đại hội đảng bộ cấp cơ sở. 

Trong bài viết “Hải Dương chủ động chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở”, tác giả Ngô Khiêm đã cho độc giả thấy Tỉnh ủy Hải Dương chủ động, tích cực, bài bản, kỹ lưỡng chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cơ sở với việc tích cực triển khai Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; chủ động trong công tác nhân sự; chọn lựa cơ sở để tiến hành đại hội điểm.   

Bài viết “Cần Thơ hoàn thành sớm đại hội chi bộ” của tác giả Nguyễn Minh Thanh (Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ) cho độc giả biết Đảng bộ TP. Cần Thơ đã hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở rất sớm. Từ những hạn chế và nguyên nhân trong tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở ở TP. Cần Thơ, tác giả rút ra 4 kinh nghiệm để những nơi nào chưa tổ chức xong đại hội chi bộ có thể tham khảo để chuẩn bị được tốt hơn. 

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, mở đầu là bài viết “Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng” của tác giả Cao Văn Thống (Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương). Bài viết đi từ lý luận đến thực tiễn để đưa ra nhận định: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng còn bất cập, hạn chế, phải tiếp tục đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Bài viết “Phòng chống các biểu hiện diễn biến hòa bình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức” của TS. Đặng Xuân Hoan (Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia” khẳng định: Đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức là góp phần tích cực làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Điều này đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải thực sự là người có bản lĩnh đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Trong bài viết “Giải pháp đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý ở các học viện và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng” của tác giả Lê Minh Sơn đã nêu những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác bổ nhiệm cán bộ diện Quân ủy Trung ương quản lý, nhất là từ khi Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng” được thực hiện. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp để Bộ Quốc phòng nghiên cứu tiếp tục đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ một cách hệ thống, khoa học, chọn được người xứng đáng để bổ nhiệm. 

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư” của tác giả Thiên Linh. Trong bài viết, tác giả đề cập tới cách làm của TP. Hồ Chí Minh để thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Cách làm này đã có hiệu quả bước đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ. 

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này giới thiệu với độc giả bài viết “Nông thôn 4 có”của tác giả Bảo Yến viết về Đồng Nai, một trong hai tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2019 với đặc trưng “4 có” (có đời sống kinh tế được cải thiện; có hết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có đời sống văn hóa tốt, an ninh - an toàn bảo đảm; có môi trường sinh thái tốt). 

Chuyên mục này cũng giới thiệu với độc giả bài viết “Đảng bộ Công ty Tuyển than Hòn Gai: Lãnh đạo thành công tái cơ cấu và tổ chức sản xuất” của tác giả Vũ Duy Đức. Trong bài viết, tác giả cho thấy sự vươn lên, trở mình của Công ty trong thời kỳ đổi mới. Trước nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn vượt qua sóng gió, kinh doanh ngày càng phát triển, tô thắm thêm truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ anh hùng, xứng danh doanh nghiệp 2 lần được trao tặng danh hiệu Anh hùng. 

Chuyên mục này còn giới thiệu với độc giả bài viết Nhiệm vụ “then chốt” nơi miền biên ải của tác giả Thanh Xuân. Tác giả viết về sự thay đổi đầy sức sống của Lào Cai, một tỉnh nơi miền phên dậu của Tổ quốc. Có được sự thay đổi này là bởi cấp ủy nơi đây với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, luôn coi trọng 2 nhiệm vụ: phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.     

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Bình Phước sôi nổi học và làm theo Bác Hồ” của Phạm Giang. Cách làm của Bình Phước là xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tùy tình hình cụ thể của từng năm nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian để giải quyết dứt điểm; kết quả thực hiện được coi là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức đảng. Vì thế, học và làm theo Bác ở Bình Phước đã góp phần quan trọng từng bước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.   

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức đăng bài viết “Người làm nghề tổ chức trong mùa đại hội” của tác giả Bùi Văn Tiếng. Bài viết là tiếng nói của một người tâm huyết, giàu kinh nghiệm, có nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức xây dựng Đảng. Tác giả cho rằng, một trong những tố chất mà người làm nghề này phải có là “suy nghĩ phải chín”. “Chín” đến mức các đồng chí thường trực cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy sau khi nghĩ tiếp đều chấp nhận hoàn toàn nội dung tham mưu, không cần bổ sung, sửa đổi gì nữa, như vậy thì ban tổ chức mới gọi là tròn vai “cận vệ đỏ”, “gác cổng” cho Đảng. 

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài viết “Gần dân” của tác giả Thảo Nguyên. Tác giả có những bình luận nhân việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Những nội dung trong Quy định số 213 được kỳ vọng góp phần quản lý, giám sát đảng viên chặt chẽ hơn và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân. 

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này đăng bài viết “Nữ thủ lĩnh đam mê công tác đoàn”của tác giả Tô Nài Não nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2020). Đó là đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Hồng, Bí thư Huyện đoàn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng không ngại khó, luôn tận tâm, nhiệt huyết và trách nhiệm với công việc, là tấm gương cán bộ đoàn tiêu biểu học và làm theo Bác Hồ, thực hiện nhiều phong trào hành động hiệu quả, được các đoàn viên, thanh niên quý mến, tin yêu. 

Chuyên mục Sinh hoạt đảng với bài “Sống tốt đẹp – Khuynh hướng tự nhiên và tất yếu của con người” của cây bút quen thuộc với bạn đọc Tạp chí - nhà văn Ma Văn Kháng. Từ những câu chuyện trong đời thực, nhà văn đi tới khẳng định chân lý: Trong cuộc sống đời thường hôm nay dù còn nhiều bộn bề, phiền tạp, nhưng vẫn không thiếu những con người biết sống với những tư tưởng và hành vi cao đẹp. Cái nhìn đầy tích cực, nhân văn về cuộc sống của nhà văn khiến cho trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương trở nên cấp thiết, phần nào đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới và nguyện vọng của người dân. 

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng Đảng đăng tải thông tin “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng” (Ngọc Anh). 

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài “Một số kinh nghiệm xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của tác giả Mai Thu Quyên (Vụ Cơ sở đảng, đảng viên – Ban Tổ chức Trung ương) với 8 kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng TCCSĐ. Đây có thể coi là nguồn tư liệu để các cơ quan tham mưu của Đảng ta nghiên cứu. 

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về đại hội đảng, về đánh giá cán bộ và chính sách cán bộ... 

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành… 

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.
Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất