Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2018

Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2018

  • 10
  • 2018

Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm

Chủ tịch Hồ chí minh nói về sắp xếp cán bộ gắn với tổ chức bộ máy

***

Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngọc Thảo Ban Tổ chức Trung ương

Tổ chức bộ máy và cán bộ Thủ đô Hà Nội sau 10 năm mở rộng địa giới hành chính

THU HUYỀN

Tinh gọn, tinh giản để hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Lan Phương

Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Quảng Ninh 3 năm nhìn lại

Trần Xuân

Thanh Hóa tinh gọn bộ máy từ cơ sở

Xuân Vinh

Nghệ an thống nhất xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

Võ Thị Minh Sinh TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng Tháp sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập

SƠN TRA

Nhất thể hóa Đại sứ đồng thời là Bí thư Đảng ủy từ thực tiễn ở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản

Phạm Huy Phương Phó Bí thư Đảng ủy tại Nhật Bản

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với cán bộ cao cấp

Cao Văn Thống Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Nghiên cứu - trao đổi

Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư nhìn từ công tác tổ chức - cán bộ 39

Bùi Văn Tiếng

BHXH Việt Nam nhận giải thưởng về CNTT tại Hội nghị ASSA 35

Hà Linh

Trang Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh: Hoàn thiện chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ

ĐINH THÀNH

Nghị quyết và cuộc sống

Đổi thay trên miền đất khó Khánh Vĩnh

Bảo Yến

BHXH Việt Nam: Những dấu ấn trong hợp tác và hội nhập quốc tế

Huyền Anh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phụ nữ “xứ Trà” làm theo Bác

LÊ MINH HƯỜNG Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Suy ngẫm về nghề tổ chức

Chuyện ở một đảng bộ xã

Hồng Văn

Ý kiến đảng viên

Thách thức và cơ hội

Minh Anh

Đảng viên phấn đấu tốt

Chuyện về ông Lộc “da cam”

DIỆP CHI

Sinh hoạt đảng

Người đứng đầu - phác thảo một chân dung

Ma Văn Kháng

Thông tin công tác xây dựng đảng

Chủ tịch Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) chia sẻ kinh nghiệm

Trần Phương

Quốc tế

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Luông Pha Băng

Khăm-phủi CHĂN-THA-VA-ĐI Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Luông Pha Băng

Trả lời bạn đọc

Trả lời bạn đọc số 10/2018

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

Mới nhất

Xem nhiều nhất