Ban Tổ chức Trung ương khảo sát kết quả thi hành Điều lệ Đảng tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự trực tiếp có các đồng chí Ủy viên BTV Trung ương Đoàn; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn. Ngoài ra, có sự tham dự trực tuyến của các điểm cầu Thành đoàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Bình Dương, Đồng Tháp.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã trình bày Báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật về thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2011-2022.

Trên cơ sở các văn bản Điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, kịp thời đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức trong sáng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc cũng như toàn thể cơ quan Trung ương Đoàn.

Đối với quy định về Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Điều 44 Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đoàn đã phát huy vai trò, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được giao. Trong đó, nổi bật là: Thực hiện tốt vai trò Đoàn là trường học XHCN của thanh niên, luôn chăm lo, coi trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp bộ đoàn. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện chủ động, đa dạng, thường xuyên, kịp thời. Các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng được tổ chức thường xuyên, nền nếp như hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ, Hành trình đỏ, Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương… Trong hơn 10 năm (2011-2022), toàn Đoàn đã tôn vinh, tuyên dương hơn 1 triệu lượt cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; hằng năm thu hút hơn 8 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang liệt sỹ; hơn 62.800 thanh thiếu niên chậm tiến được gần 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn quan tâm, giúp đỡ, giáo dục.

Phát huy vai trò phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đồng thời, đại diện quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên thông qua việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên trong việc tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện. Trong 10 năm (2011-2022), đã cấp học bổng cho gần 1.400.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng giá trị trên 1.511 tỷ đồng.

Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị như: Chú trọng thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Theo số liệu thống kê từ các cấp bộ đoàn, trong 10 năm (2011-2022), tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức đoàn giới thiệu cho Đảng là 2.868.498 đoàn viên ưu tú; số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 1.956.235, chiếm 68% số đoàn viên ưu tú được giới thiệu. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt việc rèn luyện đảng viên trẻ; đào tạo cán bộ, bổ sung nguồn cán bộ trẻ có năng lực, uy tín cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội. Cũng trong thời gian này, đã có 2.412 đồng chí cán bộ đoàn cấp tỉnh, 18.098 đồng chí cán bộ đoàn cấp huyện, 78.094 đồng chí cán bộ đoàn cấp cơ sở được điều động, bổ nhiệm.

Bên cạnh báo cáo của Trung ương Đoàn, tại buổi làm việc đã có 17 lượt ý kiến phát biểu của các đồng chí đại diện một số tỉnh đoàn, đại diện các đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn nhằm bổ sung, làm rõ thực tiễn thi hành các văn bản, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan Điều lệ Đảng, một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao đổi tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những ý kiến phát biểu, thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị mang tính thực tiễn, thẳng thắn, có nhiều góp ý liên quan định hướng khảo sát. Tuy nhiên, có ý kiến mới chỉ mang tính phát hiện vấn đề, còn chung chung hoặc quá cụ thể, chưa được nâng tầm khái quát gắn với việc xây dựng, bảo vệ, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị Trung ương Đoàn tổng hợp, tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để hoàn thiện báo cáo gửi lại Đoàn khảo sát trên cơ sở xác định nội dung đề xuất, lựa chọn vấn đề kiến nghị cần đặt trong tổng thể thống nhất, có nguyên tắc, bảo đảm phương thức lãnh đạo, vai trò lãnh đạo của Đảng; cần gắn với nguyên tắc, nội hàm, luận giải có tính thuyết phục, có giá trị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất