Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2024

Dự lễ khai mạc tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm; đại diện lãnh đạo các vụ và Tạp chí Xây dựng Đảng (Ban Tổ chức Trung ương), Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Toanf canhr Hooi nghij

Toàn cảnh Hội nghị điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, năm 2024 là năm thứ 4 Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí được tổ chức với điểm cầu chính là Trụ sở Ban Tổ chức Trung ương và trực tuyến tới 66 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị năm nay có sự tham gia của 1.720 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí của cả nước; cán bộ, lãnh đạo làm công tác thông tin, tuyên truyền của sở thông tin và truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Qua đó, nâng cao nhận thức, cập nhật những vấn đề cần quan tâm trong công tác xây dựng Đảng và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao về xây dựng Đảng. Đồng thời, góp phần tuyên truyền thật tốt việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Qua tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin, truyền đạt kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương. Góp phần làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng gắn với nâng cao chất lượng Giải Búa liềm vàng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An mong muốn thông qua hội nghị tập huấn về công tác xây dựng Đảng, các nhà báo sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng để sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao về xây dựng Đảng. Nhất là thêm kiến thức để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng; nắm chắc thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng. 

Đồng thời, cổ vũ, tuyên truyền kịp thời kết quả và những nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị để tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Đảng về đạo đức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí chủ động, đổi mới sáng tạo hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa xây và chống, trong đó lấy xây là cơ bản, chiến lược lâu dài, thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Giải Búa liềm vàng để Giải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kỳ vọng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 sẽ có thêm nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm trao đổi tại Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan, thông tấn báo chí được truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh bóc gỡ thông tin xấu độc trên không gian mạng; Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII; Một số vấn đề về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh và truyền hình; Giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; Kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí; Chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao Giải Búa liềm vàng.

Một số hình ảnh:

Điểm cầu tại Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Điểm cầu tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông giới thiệu chuyên đề

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề "Những nội dung mới về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong các nghị quyết Trung ương khóa XIII".

Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận.

Đ/c Đỗ Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận.

Đ/c Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Đ/c Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ kỹ năng sáng tạo tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu chủ đề sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Phan Phương Quyên, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Búa liềm vàng.

Đ/c Phan Phương Quyên, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Búa liềm vàng.

Đ/c Phạm Tiến Dũng, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh chia sẻ kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí.

Đ/c Phạm Tiến Dũng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh chia sẻ kỹ năng sáng tạo tác phẩm ảnh báo chí.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất