Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng trong Khối Các cơ quan Trung ương
Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Đ/c Đỗ Việt Hà phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, hơn 500 đại biểu là các cán bộ làm công tác đảng kiêm nhiệm, cán bộ cấp cục, vụ, viện thuộc các ban, bộ, ngành, đoàn thể các cơ quan Trung ương sẽ được giới thiệu 4 chuyên đề về: "Công tác tư tưởng ở chi bộ, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối và trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở"; "Công tác phòng, chống "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối và trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở"; "Nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch"; "Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch". Đây là những vấn đề mấu chốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các cán bộ làm công tác tuyên giáo, phụ trách công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ trong các cơ quan Trung ương phải nắm vững và thực hiện thường xuyên. 

Phát biểu khai giảng lớp học, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng và nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Do đó, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng nói chung, công tác tư tưởng nói riêng nhằm tăng cường nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ; từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên các ban, bộ, ngành Trung ương.

Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng lớp học,  Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các học viên tập trung học tập, nghiên cứu; tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên, vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa trao đổi nội dung còn băn khoăn, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống thường gặp trong công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng… Các đồng chí báo cáo viên tập trung khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận, khái lược các quy định liên quan đến công tác tư tưởng Đảng; làm rõ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những nội dung mang tính nghiệp vụ; có thể đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường trao đổi, đối thoại về nội dung chuyên đề, tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.

Ban Tổ chức lớp học cần bảo đảm điều kiện học tập, thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao, thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; góp phần nâng cao nghiệp vụ công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối, khẳng định vị trí, tầm quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Theo kế hoạch, năm 2024, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức hai lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho khoảng 1.000 bí thư chi bộ, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo của các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất