94% đảng viên quận Tây Hồ đăng ký đảm nhận việc mới, việc khó
Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị.

Đầu năm 2022, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ tiến hành triển khai việc cán bộ lãnh đạo chủ chốt quận đăng ký đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, trưởng ban HĐND quận, cấp trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng các phòng, ngành, chủ tịch UBND các phường đã nghiên cứu đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, việc mới, việc khó.

Năm 2022, Ban Thường vụ quận ủy và UBND quận đã phê duyệt đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của 51 đồng chí với 53 nội dung. Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận đã phê duyệt nội dung đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của 54 đồng chí với 163 nội dung.

Cùng với việc chỉ đạo đăng ký, đảm nhận giải quyết các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đối với cán bộ chủ chốt của quận, Quận ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở phê duyệt nội dung đăng ký nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của 173 đồng chí cấp ủy viên. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 118-KH/QU ngày 21-1-2023 về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên bốn tốt”, Ban Thường vụ Quận ủy cũng đề ra tiêu chí đối với “Đảng viên bốn tốt” với yêu cầu: đảng viên phải gương mẫu trong mọi công việc, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn quận đã có 7126/7560 đảng viên (đạt 94%) đăng ký thực hiện việc mới, việc khó.

Bí thư Quận uỷ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Quận uỷ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Hội nghị 

Theo đó, nội dung đăng ký của các đồng chí cán bộ chủ chốt quận tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Nội dung đăng ký của đảng viên khối chi bộ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang đăng ký các nội dung việc mới, việc khó trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Các đồng chí đảng viên ở các ở khu dân cư đăng ký các nội dung cụ thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như người thân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại các tổ dân phố, tích cực tham gia các hoạt động chung, xây dựng tổ dân phố sáng - xanh - sạch đẹp góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Việc đăng ký việc mới, việc khó chính là minh chứng rõ nét thể hiện sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đối với nhiệm vụ chính trị của quận. Đây cũng là việc nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong giải quyết những việc mới, việc khó của quận, những nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao, còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Trong 2 năm qua, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt quận cũng như toàn thể các cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và việc khó, việc mới đã đăng ký nói riêng, quận Tây Hồ đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều việc khó khăn, phức tạp tồn tại nhiều năm như: di dời thành công các phương tiện thủy nội địa đang neo đậu tại khu vực đầm Bảy ra khỏi Hồ Tây; đã triển khai thực hiện xong 8 kết luận thanh tra với 55 nội dung (đạt 88,7%); đề nghị thu hồi diện tích đất còn lại không đủ điều kiện xây dựng sau GPMB dự án mương thoát nước Hà Nội (giai đoạn II) tại phường Bưởi; xử lý dứt điểm vi phạm Quán Sen Đầm Trị và hoàn thành việc thu hồi diện tích đất công…

Ban Thường vụ Quận uỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền chức trách nhiệm được giao

Ban Thường vụ Quận uỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm triển khai thực hiện đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền chức trách nhiệm được giao

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã có bước đột phá mạnh mẽ về chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ, đó là “xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”. Theo đó, Kết luận số 14-KL/TW“về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” của Bộ Chính trị ra đời, chính là bước đi cụ thể hóa chủ trương trên, là một điểm tựa quan trọng để cán bộ tự tin hơn nữa trong việc dám đột phá những cản trở bất lợi trong quá trình thực thi công vụ. Đứng trước tình hình thực tiễn của quận thời điểm đó, Ban Thường vụ Quận uỷ quyết định triển khai việc đăng ký đảm nhận, chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền chức trách nhiệm được giao đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt.

Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, những kết quả tích cực của việc triển khai đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đã được minh chứng rõ nét qua những kết quả nổi bật quận Tây Hồ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc cán bộ, đảng viên đăng ký đảm nhận việc mới, việc khó; đồng thời đưa công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất, khắc phục tồn tại hạn chế bằng việc nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ hằng tháng trên phần mềm theo quy định của Thành uỷ. Đồng thời sẽ coi kết quả hoàn thành các nội dung đăng ký việc mới, việc khó là căn cứ quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm.

Theo Bí thư Quận uỷ Tây Hồ, năm 2024, Ban Thường vụ Quận uỷ và UBND quận đã tiến hành phê duyệt 184 nội dung đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của 71 đồng chí. Đồng thời, tiếp tục giao Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc quận và phường tham gia giám sát một cách quyết liệt, hiệu quả hơn việc thực hiện nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền trách nhiệm được giao của cán bộ chủ chốt quận.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất