Góp ý dự thảo các đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương
Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Tiểu ban: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thành viên Tiểu ban; các đồng chí thành viên Tổ giúp việc số 08, 09 của Tiểu ban; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị Trung ương.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện Quyết định số 128-QĐ/TW, ngày 16-10-2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thành lập Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tiểu ban đã xây dựng 2 dự thảo đề cương báo cáo; việc xây dựng các báo cáo là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc. Theo đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về bố cục, nội dung của các dự thảo; nêu rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, bài học kinh nghiệm và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới...

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cho rằng, các dự thảo đề cương đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thể hiện được tính Đảng, có sự nhất quán cao với các văn kiện của Đại hội XIII. Đối với dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, một số ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; kết quả đấu tranh chống những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là an ninh tư tưởng trên không gian mạng; kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; làm rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền trong giai đoạn hiện nay, khi tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tổng kết những bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng để góp phần làm giảm sự suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; cần có những gợi ý sâu để tổng kết những bài học kinh nghiệm trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, từ đó đề xuất những vấn đề mới, cần tập trung trong nhiệm kỳ tới...

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Đ/c Nguyễn Quang Dương phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị; giao các thành viên Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để điều chỉnh, hoàn thiện thêm đối với các dự thảo, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất