Cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, người lao động trong Ban vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ban vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tổ chức Trung ương (khu vực Hà Nội). 

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Đoàn dành phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Đoàn dành phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Trước đó, Đoàn đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất