Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Dũng Phương).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Dũng Phương).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Dũng Phương).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Dũng Phương).

Tham gia Đoàn về phía Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; về phía TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố; Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh. Tham gia Đoàn về phía bà con kiều bào có 100 kiều bào từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu trong đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao và đức hy sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu dâng hoa dâng hương tại Tượng đài Bác trên đường Nguyễn Huệ (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác; nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước và Phu nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước và Phu nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: Nam Anh).

Trong giờ phút thiêng liêng, Đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu chụp ảnh với Kiều bào trước Tượng đài Bác (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh với kiều bào trước Tượng đài Bác (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu chụp ảnh với Kiều bào trước Tượng đài Bác (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh với kiều bào trước Tượng đài Bác (Ảnh: Văn Minh).

Sau đó, Đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính và hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người đã sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng cả cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch nước thăm hỏi kiều bào sau khi thực hiện xong lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: Văn Minh).

Chủ tịch nước thăm hỏi kiều bào sau khi thực hiện xong lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: Văn Minh).

Kiều bào nhỏ tuổi nhất đoàn (Việt kiều Mỹ) được Chủ tịch nước hỏi thăm (Ảnh: Dũng Phương).

Kiều bào nhỏ tuổi nhất đoàn (Việt kiều Mỹ) được Chủ tịch nước hỏi thăm (Ảnh: Dũng Phương).

Tiếp đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Bến Nhà Rồng thực hiện nghi thức thả cá chép (Ảnh:Văn Minh).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân đến Bến Nhà Rồng thực hiện nghi thức thả cá chép (Ảnh:Văn Minh).

Chủ tịch nước cùng phu nhân và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thực hiện  ghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chủ tịch nước cùng phu nhân và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thực hiện ghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chủ tịch nước cùng phu nhân và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thực hiện  ghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Chủ tịch nước cùng Phu nhân và lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh thực hiện ghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng (Ảnh: Hoàng Hùng).

Sau đó, Đoàn đại biểu tiếp tục đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự chương trình "Xuân quê hương" 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Đoàn kiều bào tiêu biểu về dự Chương trình "Xuân quê hương" 2024 gồm 100 đại diện đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đều là những gương mặt ưu tú, đại diện nổi bật trên nhiều lĩnh vực, lãnh đạo các hội đoàn, các chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà văn hóa, v.v.

Một số khuôn mặt điển hình trong đoàn năm nay như: Ông Trần Văn Kiều là Nghị sĩ Quốc hội của Thái Lan; Bà Stephanie Đỗ, Nghị sĩ quốc hội Pháp nhiệm kỳ 2017-2022, là nữ Nghị sĩ gốc Việt và gốc châu Á đầu tiên tại Quốc hội Pháp, là những gương mặt đại diện cho thế hệ kiều bào trẻ, năng động, thực sự hội nhập sâu rộng vào đời sống chính trị - xã hội sở tại. Đoàn còn có ông Lương Văn Hòa, Chủ tịch Hội người Việt tại Udon Thani, người đã có công trong việc xây dựng phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới được chính quyền sở tại công nhận, tạo cảm hứng cho kiều bào ta trên thế giới trong việc bảo tồn và phát huy giá trị và văn hóa Việt; GS. Bùi Minh Phong, kiều bào Hung-ga-ri. Năm 2023, ông được Nhà nước Hung-ga-ri trao tặng Huân chương Chữ thập Hiệp sĩ cho những đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu toán học, hợp tác khoa học và giáo dục; Bác sĩ Nguyễn Dương Phương, chuyên gia phẫu thuật tạo hình Nhi khoa, đồng Giám đốc Chương trình Sứt môi và Hở vòm miệng, Bệnh viện Nhi Colorado, Mỹ. Bác sĩ Phương là người sáng lập dự án từ thiện Nuoy Reconstructive, phối hợp với các bệnh viện tại Việt Nam khám và phẫu thuật cho nhiều trẻ em mắc dị tật sọ mặt bẩm sinh...

Đoàn đã bắt đầu hoạt động từ 1-2-2024, với chương trình dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng; trải nghiệm tuyến Metro số 1 Suối Tiên - Bến Thành và tham dự hoạt động kết nối địa phương tại TP. Thủ Đức; dự Tọa đàm Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh với cộng đồng Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) và thăm quan TP. Hồ Chí Minh. 

Sáng nay 2-2-2024, Đoàn tham gia Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Lễ thả cá chép và Dâng hoa trước tượng Bác do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì; thăm quan trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh và chào lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ dự tiệc chiêu đãi do UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì và dự chương trình Chủ tịch nước chúc Tết kiều bào và giao lưu nghệ thuật tại Dinh Thống Nhất.

Có thể nói chương trình Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự "Xuân Quê hương" được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm nay rất phong phú, với nhiều hoạt động. Đặc biệt, cũng như thông lệ từ nhiều năm qua, Lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dành thời gian tiếp và mời cơm Đoàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của MTTQ, cũng như của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với công tác NVNONN".

Cộng đồng NVNONN hiện có gần 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, bất ổn chính trị ở nhiều nơi nhưng đồng bào ta ở nước ngoài vẫn nỗ lực thích ứng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho quê hương đất nước.

Về kinh tế, tính đến tháng 11-2023, có 421 dự án của kiều bào tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 1,72 tỷ USD. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, kiều hối năm 2023 ước đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022. Lượng kiều hối chuyển về TP. Hồ Chí Minh đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tiếp tục tham gia nhiều hoạt động kết nối, tham mưu, hiến kế cho các bộ, ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đi vào những lĩnh vực cụ thể, thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong tình hình mới. Năm 2023, chúng ta tiếp tục chứng kiến những gương mặt gốc Việt thành công trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Kiều bào tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, từ thiện nhân đạo ở trong nước. Cụ thể, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Trung ương MTTQ Việt Nam về việc vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài ngày 26-1-2024 vừa qua, các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội đã quyên góp xây dựng 22 nhà đại đoàn kết.

Năm 2023, thực hiện Kết luận số 12/KL-TW ngày 12-8-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai công tác NVNONN và đạt được những kết quả quan trọng như:

Công tác tham mưu, xây dựng chính sách tiếp tục được được đẩy mạnh. Uỷ ban đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đề án lớn: “Tăng cường vận động các cá nhân, tổ chức NVNONN góp phần phát  huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới” và “Phát huy nguồn lực của NVNONN phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp tổ chức thành công các chương trình gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao với bà con kiều bào; chủ trì thành công các chương trình thường niên cho kiều bào, tạo hiệu ứng tích cực (Xuân Quê hương, Trường Sa, Giỗ Tổ Hùng Vương, Trại hè Việt Nam…).

Công tác hỗ trợ NVNONN được triển khai tích cực, kịp thời, thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ người gốc Việt tại Căm-pu-chia, các địa bàn chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn…

Đặc biệt, Ủy ban đẩy mạnh các hoạt động phát huy nguồn lực của NVNONN đóng góp cho đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau: năm 2023, Ủy ban chủ trì - phối hợp - bảo trợ - hỗ trợ các hội đoàn, cá nhân kiều bào và bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức 15 hội nghị, hội thảo, toại đàm, chương trình, sự kiện nhằm kết nối, thu hút nguồn lực của NVNONN đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, trong đó tập trung vào những vấn đề mang tính đột phá chiến lược như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh. 

Tôi được biết lãnh đạo MTTQ Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho kiều bào và luôn ưu tiên dành thời gian tiếp, trò chuyện, lắng nghe kiều bào, dù lịch làm việc rất bận rộn. Tôi tin rằng mỗi kiều bào khi đến với Mặt trận cũng đều cảm nhận được sự ấm áp, thân tình, coi đây như ngôi nhà thứ hai của mình.

Tại buổi gặp mặt ngày hôm nay, Đoàn kiều bào tiêu biểu mong muốn được chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nêu ý kiến về vấn đề phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Đoàn cũng mong muốn được lắng nghe những lời trao đổi, chia sẻ của đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với bà con kiều bào - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất