Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trước xu hướng và yêu cầu hội nhập sâu rộng của các ngành, lĩnh vực, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 7-6-2021 về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định Chuyển đổi số là xu thế tất yếu khách quan, là cơ hội và yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương...”. Việc xây dựng, triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên thông, khai thác các tính năng, tác dụng của phần mềm theo hướng thiết thực, hiệu quả nhất để hỗ trợ tối đa cho việc triển khai công tác đảng, sinh hoạt đảng đến chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, phù hợp với điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đây là bước “số hóa” nghiệp vụ công tác đảng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của các tổ chức đảng, chi bộ; giúp đảng viên tiếp cận nhanh, kịp thời các thông tin, tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; định hướng nội dung công tác tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đến nay, đã có 11 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đủ điều kiện để nhấn nút khai trương phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Cũng tại Hội nghị này, có thêm 17 đảng bộ ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - đơn vị cung cấp phần mềm.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm trong triển khai ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thường xuyên sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để phục vụ hoạt động nghiệp vụ công tác đảng, sinh hoạt đảng. Đồng thời lưu ý trong quá trình khai thác sử dụng phần mềm, việc tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, đảng bộ vẫn phải thực hiện nghiêm theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo mật, sử dụng thông tin trên mạng in-tơ-nét.

Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thực hiện nghi thức bấm nút khai trương phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Trần Long Hải đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Mobifone đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị bạn đề xuất triển khai và sẵn sàng đảm nhiệm vai trò chính trong nghiên cứu phát triển phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; hoan nghênh các đảng bộ đã sớm nắm bắt chủ trương của Đảng ủy Khối và tích cực triển khai phần mềm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu trước ngày 30-9-2024, 38/38 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hoàn thành triển khai sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, trong đó 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Để bảo đám tiến độ, đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoàn thiện phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để triển khai chung trong Đảng bộ Khối; phối hợp triển khai, tập huấn sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” đến các đảng bộ trực thuộc; thực hiện tốt việc bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng in-tơ-nét.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cùng đại diện 11 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đủ điều kiện triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". 

Các đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để thống nhất thực hiện trong đảng bộ; xác định đơn vị cung cấp phần mềm; tổng hợp thông tin về tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ mình; phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm khai báo thông tin ban đầu vào cơ sở dữ liệu; tổ chức tập huấn việc khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Định hướng, đưa tin bài, tài liệu, tư liệu của đảng bộ lên phần mền để phục vụ sinh hoạt chi bộ theo đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp phần mềm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, cập nhật dữ liệu, quản trị và khai thác, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” tại đảng bộ mình theo kế hoạch…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, lãnh đạo vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone chứng kiến Lễ ký biên bản ghi nhớ về việc xây dựng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” giữa các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối với Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ của mình đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Đảng ủy Khối kết quả triển khai, tổ chức thực hiện của các đảng bộ trực thuộcPhối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, hoàn thiện các tính năng của phần mềm, bảo đảm tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì đưa tin, bài, học tập nghị quyết, tư liệu về Đảng ủy Khối trên phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử ” của Đảng bộ Khối.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất