Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan (Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiêm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2017-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, Công đoàn Ban và Chi ủy, lãnh đạo Vụ, các đoàn viên Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đã cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Vụ có sự biến động về đoàn viên Công đoàn (2 đồng chí nghỉ hưu, 3 đồng chí chuyển công tác, 8 đồng chí chuyển về Công đoàn Vụ). Hiện nay, Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan có tổng số 12 đoàn viên Công đoàn, trong đó có đồng chí Trưởng Ban và Thư ký Trưởng Ban. Trong tình hình đó, BCH Công đoàn thường xuyên quan tâm, trao đổi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn; động viên, chia sẻ tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có nhiều hoạt động tiếp xúc trao đổi công tác và giao lưu với các công đoàn vụ, đơn vị trong Ban nên đã tạo nhiều chuyển biến tốt trong công tác của Vụ và Công đoàn Vụ.

BCH Công đoàn Vụ đã phối hợp với lãnh đạo và Chi ủy tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ; phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên trong Vụ đi tham quan, giao lưu với các đơn vị trong Ban và ngoài Ban. Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên của Vụ luôn tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động về nguồn, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, Công đoàn cơ quan tổ chức, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh trong cán bộ, đoàn viên cơ quan, tạo không khí đoàn kết, thân mật, hiểu biết lẫn nhau giữa các vụ, đơn vị và các cá nhân trong cơ quan, ngoài cơ quan.

Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan tặng hoa các đồng chí trong BCH Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan tặng hoa các đồng chí trong BCH Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Cùng với việc tham gia kiện toàn tổ chức và bố trí công tác cho cán bộ trong Vụ, Công đoàn Vụ thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên; phối hợp với lãnh đạo Vụ và Chi ủy cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn; tham gia các tổ biên tập, đoàn nghiên cứu, khảo sát của các vụ chuyên đề hoặc một số cơ quan liên quan để có điều kiện tiếp cận với các mảng công tác chuyên môn của Ban; tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên trong Vụ tham gia các lớp học nâng cao trình độ, thi nâng ngạch công chức.

Các ý kiến thảo luận của các đoàn viên Công đoàn tại Đại hội đã đánh giá cụ thể hơn những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời các ý kiến cũng đề xuất thêm các mục tiêu, yêu cầu trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên BTV Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương thay mặt BTV Công đoàn Ban đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là hoạt động sôi nổi, tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho các đoàn viên Công đoàn tham gia. Các đồng chí trong BCH Công đoàn Vụ đã rất tích cực, nhiệt tình trong công tác để lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí tin tưởng rằng, Đại hội sẽ đồng thuận, thống nhất cao khi lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín bầu vào BCH Công đoàn Vụ nhiệm kỳ mới, góp phần lãnh đạo hoạt động Công đoàn Vụ hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới.

Đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới.

Đồng chí cũng nêu ra những khó khăn trong hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, tin rằng với sự đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, lãnh đạo Vụ, các đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ cố gắng, nỗ lực để lãnh đạo hoạt động Công đoàn của Vụ đạt hiệu quả, phát huy hơn những ưu điểm, khắc phục hạn chế của nhiệm kỳ qua để hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Thay mặt Chi ủy, lãnh đạo Vụ, đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản cho Đại hội Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn Vụ đã thực hiện tốt chính sách cho người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, lãnh đạo Vụ trong hoạt động Công đoàn, là cầu nối giữa Chi ủy, lãnh đạo Vụ và Công đoàn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Vụ. Đồng chí đề nghị BCH Công đoàn mới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những mặt còn hạn chế, tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên Công đoàn, tạo khối đoàn kết trong Vụ, từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác. Các đoàn viên Công đoàn cần thống nhất tập trung, tạo sự đoàn kết nhất trí trong việc bầu BCH Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Với tinh thần “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào BCH Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí: Khuất Hữu Vân, Trần Hoài Trung, Đỗ Thị Hương Nhung.

Đại diện BCH Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa BCH Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan khóa mới.

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Uỷ viên BTV Công đoàn Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa BCH Công đoàn Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan khóa mới.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất