Đại hội Công đoàn Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp
Quang cảnh Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Quang cảnh Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Báo cáo trình bày tại Đại hội nêu bật kết quả hoạt động của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Công đoàn Ban, Chi ủy và Lãnh đạo Vụ, hoạt động của Công đoàn Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức theo hướng thiết thực, hiệu quả; đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ban Chấp hành Công đoàn Vụ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Quan tâm theo dõi và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong cơ quan; phổ biến kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; thực hiện văn hoá nơi công sở, hưởng ứng “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”. Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Chi uỷ, Lãnh đạo Vụ tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Triển khai quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17-1-2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 2023-2028. Thông qua các buổi họp Vụ và sinh hoạt Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ đã lồng ghép nội dung quán triệt Nghị quyết của Đại hội Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Vụ Địa phương III nhiệm kỳ 2017-2022; Nghị quyết của Đảng ủy cơ quan, chương trình công tác, phương hướng nhiệm vụ hằng năm của Ban Chấp hành Công đoàn Ban đến các đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ đã xây dựng báo cáo chuyên đề “Đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; qua đó, liên hệ thực tiễn đổi mới hoạt động của Công đoàn Vụ. Thường xuyên tuyên truyền đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đoàn viên và người lao động trong giai đoạn dịch bùng phát, diễn biến phức tạp, đến giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong trạng thái bình thường mới… 

Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Vụ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động. Đặc biệt, đoàn viên Công đoàn Vụ đã chủ động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm tài trợ trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp trị giá 30 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng giáo dục trẻ em mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận trị giá 55 triệu đồng; trao tặng quà cho một số hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, tổng trị giá 85 triệu đồng; vận động trao 1 Nhà tình nghĩa và ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, trị giá 150 triệu đồng; phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân tổ chức chương trình trao 150 suất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” (1 triệu đồng/suất) và trao 2 suất học bổng đặc biệt đào tạo tại Cộng hoà Liên bang Đức trị giá 498 triệu đồng; vận động Tỉnh uỷ Sóc Trăng tặng 1,5 tấn gạo cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thiếu nguồn máu ở các bệnh viện…

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, như: Hoạt động của Công đoàn Vụ chưa thường xuyên, chưa đa dạng, phong phú, chủ yếu tập trung chuyên môn, chưa chú trọng hoạt động chuyên đề Công đoàn; công đoàn viên chức chưa tham gia đầy đủ các hoạt động tập trung do Công đoàn Ban tổ chức, nhất là các hoạt động của Ban Nữ công.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Vụ Địa phương III đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết và chủ trương công tác của công đoàn cấp trên; 100% đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hằng năm; trong đó, có 10% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; phấn đấu Công đoàn Vụ Địa phương III đạt danh hiệu “Công đoàn Vụ xuất sắc” ít nhất 2 năm; hằng năm tổ chức hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hoặc ban tổ chức các tỉnh ủy, thành uỷ trong khu vực phía Nam tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, hội thao.

Tại Đại hội, các đoàn viên Công đoàn Vụ nhất trí cao với báo cáo, đồng thời đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện báo cáo tổng kết; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những thành tích đã đạt được trong hoạt động của Công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Ban, Chi bộ, Công đoàn Vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; các đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra; nhiều đoàn viên trẻ tích cực tham gia các phong trào, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Bí thư Chi bộ, Vụ Trưởng Vụ Địa phương III phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Địa phương III phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng nêu rõ một số hạn chế trong hoạt động Công đoàn và đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, gương mẫu về đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chính trị, năng lực công tác, đưa hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 đạt kết quả tốt nhất.

Hai là, sau Đại hội Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình công tác Công đoàn cụ thể, thiết thực, đổi mới, hiệu quả; sáng tạo về phương pháp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên Công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ba là, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, kịp thời đề xuất tham mưu Chi ủy, lãnh đạo Vụ chăm lo đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức trong đơn vị, nhất là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, đại diện về quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên Công đoàn.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ, giao lưu phối hợp với cục, vụ, đơn vị và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy. Thực hiện tốt các nhiệm vụ Công đoàn, tổ chức cách hoạt động phong trào có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Năm là, với đặc thù, tính chất của Vụ địa bàn, Công đoàn Vụ cần bổ sung, lượng hóa chỉ tiêu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị gắn với tăng cường quan hệ với các địa phương khu vực. Đẩy mạnh công tác chăm sóc các gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là cán bộ, thân nhân Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trong nhiệm kỳ tới cần vận động xây dựng 3-5 căn Nhà tình nghĩa giúp đỡ hộ nghèo.

Sáu là, tập trung nghiên cứu xây dựng nguồn quỹ ổn định, bảo đảm hoạt động cho Công đoàn Vụ trong điều kiện mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Phóng cũng đề nghị Đại hội phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bám sát đề án nhân sự đã được xây dựng để đi đến thống nhất cao khi biểu quyết nhân sự, thể hiện rõ sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương gồm 3 đồng chí với số phiếu tập trung cao. Ban Chấp hành Công đoàn Vụ đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Vụ. Đồng chí Trần Việt Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III được bầu là Chủ tịch Công đoàn Vụ; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Phương, chuyên viên chính Vụ Địa phương III tái đắc cử Phó Chủ tich Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chuyên viên chính, Ủy viên BCH Công đoàn Vụ. 


Một số hình ảnh tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu Công đoàn Vụ Địa phương III biểu quyết tại Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu góp ý tại Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu góp ý tại Đại hội (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Địa phương III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (Ảnh: H.Hào).

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Vụ Địa phương III, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: H.Hào).

Đồng chí Trần Việt Thành (giữa), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ Trưởng Vụ Địa phương III được bầu là Chủ tịch Công đoàn Vụ; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Phương (bên phải), chuyên viên Vụ Địa phương III tái đắc cử Phó Chủ tich Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Văn Hòa (trái), Chuyên viên chính, Ủy viên BCH Công đoàn Vụ.

Đồng chí Trần Việt Thành (giữa), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III được bầu là Chủ tịch Công đoàn Vụ; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Phương (bên phải), chuyên viên chính Vụ Địa phương III tái đắc cử Phó Chủ tich Công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Văn Hòa (trái), Chuyên viên chính, Ủy viên BCH Công đoàn Vụ.

Chuyên viên, cán bộ Vụ Đại phương III chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: H.Hào).

Chuyên viên, cán bộ Vụ Địa phương III chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: H.Hào).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất